Ban chấp hành Khóa II (2003-2008)

Ngày 6 tháng 5 năm 2003, Liên hiệp hội đã tiến hành Đại hội lần thứ II. Đại hội vinh dự đón GS,TS Nguyễn Hữu Tăng, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội KHKT Việt Nam, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tới dự.

Điều lệ Liên hiệp các Hội KHKT nhiệm kỳ 2008 – 2013

Điều lệ này đã được Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông qua ngày 20 tháng 2 năm 2009 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định phê duyệt số: 755/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2009.

Biểu trưng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Biểu trưng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng những yếu tố cơ bản của biểu trưng Liên hiệp Hội Việt Nam do Họạ sĩ Nguyễn Duy Lẫm, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thiết kế và thuyết minh.

Huy chương Vì sự nghiệp các hội khoa học và kỹ thuật.

Huy chương ” Vì sự nghiệp các hội khoa học và kĩ thuật ” là phần thưởng cao quý của Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam dành cho các hội viên lập nhiều thành tích và đóng góp xuất sắc vào việc củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên.

Ban chấp hành Khóa III (2008-2013)

Được sự nhất trí của Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 20 tháng 02 năm 2009, tại Hội trường Khách sạn Hương Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2013 của Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Liên hiệp hội). Đây là đại hội của đội ngũ trí thức…

1  2