Góp ý cho báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

 • PGS. TS Đỗ Bang
 • 20-02-2020
 • 1125 lượt đọc
Diễn đàn trí thức

     I . Đánh giá chung

     Đây là bản báo cáo chính trị công phu, nghiêm túc được thể hiện trên các phương diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng, đối ngoại của thành phố Huế trong 5 năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới. Bản báo cáo dựa trên các số liệu có căn cứ và trích dẫn đáng tin cậy, các đánh giá về thành tựu và hạn chế là khách quan để tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng thành phố không ngừng phát triển để thành phố Huế  trở thành đô thị hạt nhân của toàn tỉnh trong mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54- NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

     II. Một số góp ý để tham khảo

      1. Về tiêu đề và bố cục:

     – Tiêu đề báo cáo: Có thể gọn lại, chỉnh một số từ, không có chấm câu Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy dân chủ, sáng tạo; xây dựng Huế thành đô thị di sản, thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững.

     (Vì năng lực lãnh đạo của Đảng là đã có sức chiến đấu, phát huy đoàn kết; đổi mới là từ đã dùng gần 35 năm qua, nay nên dùng từ sáng tạo là gắn với phát triển khoa học, bao hàm cả đổi mới; từ di sản nên để chung với cụm từ đô thị, còn thông minh mang tính hiện đại nên đi cùng với từ thành phố).

     – Tiêu đề mục:

 • A. Những thành tựu (trang 1), nên sửa lại Những thành tựu và hạn chế.
 • Bố cục: Mục IV. Quốc phòng, an ninh, nội chính (trang 9), nên đảo lại Nội chính, quốc phòng, an ninh.
 • Mục 6. Đối ngoại (trang 9), nên dành cho mục lớn V. Đối ngoại, để sau mục IV. Quốc phòng, an ninh.
 • Mục VI. Công tác xây dựng Đảng (trang 11), nên để trước mục V. Xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể (trang 10).
 • Mục 3.6. Đối ngoại (trang 28) nên dành cho mục lớn 6. Đối ngoại để sau mục 5. Quốc phòng, an ninh (trang 29).
 • Mục 8. Công tác xây dựng Đảng (trang 33) nên chuyển thành mục 7, sau mục Đối ngoại và để trước mục Xây dựng chính quyền (trang 30).

     2. Về hình thức trình bày và thuật ngữ

    – Còn một số dấu chấm câu cuối tiếu đề, Tiêu đề báo cáo chính trị trang 1, tiêu để 8.4. trang 34.

    – Thuật ngữ:

 • Cụm từ Sân bia Quốc học (dòng 16 trx, tr. 2) là không đúng, nên sửa lại Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong trong chiến tranh Thế giới lần thứ nhất (1914- 1918)
 • Bỏ cụm từ một nền văn hóa của cái đẹp (dòng 15 dl, tr. 6).
 • 7 dòng mục 1.3, trang 19, lủng củng, lặp lại, lẫn lộn giữa nền tảng và động lực, nên sửa lại.
 • Cụm từ thân thiện với môi trường, bảo đảm an sinh xã hội… (dòng 3-4 trx, tr. 20), không phải là ngành kinh tế như vế trước, nên xem lại.
 • Bỏ hai chữ Thượng thành (dòng 4 trx, tr. 22) vì không thuộc tuyến du lịch sinh thái đường thủy.
 • Chữ (dòng 6 trx, tr. 24), nên sửa lại chữ được.

     3. Về nội dung:

     – Cần xem lại:

 • Việc đặt tên cầu Nguyễn Hoàng trước khi cầu xây dựng (tr. 24).
 • Xây dựng đường hầm trong khu căn cứ hậu phương thành phố Huế (tr. 29), có nên công khai trong văn bản này không ?

     – Cần bổ sung:

 • Mục 3.4 Khoa học- công nghệ (tr.27), không có nội dung khoa học,  cần chú trọng về khoa học xã hội và nhân văn. Về văn hóa: Lễ hội tái hiện vua Quang Trung lên ngôi xuất quân đánh giặc Thanh hàng năm do thành phố Huế tổ chức. Tượng  người đàn ông cúi chào do Hàn Quốc tặng, đi tìm nơi an táng đại thi hào Nguyễn Du…do thành phố chủ trì.
 • Bổ sung về Nhà tang lễ và công viên nghĩa trang theo tiêu chi đô thị loại I.

     4. Đề xuất giải pháp về khoa học và hợp tác:

     – Phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Đề án Văn hóa Huế, con người Huế, theo Quyết định của UBND tỉnh tại Công văn số 3391 ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và được triển khai trong năm 2020. 

     – Nên kết nghĩa với các cố đô trên thế giới, trong đó có Kyoto của Nhật Bản. 

PGS.TS ĐỖ BANG                         

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam,    

Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các hội KH & KT tỉnh

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên HuếCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM