Hiệp hội Doanh nghiệp chú trọng công tác đào tạo cho hội viên (19/07/2016)

Từ ngày 9/7/2016 đến ngày 9/10/2016, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh (Hiệp hội) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Đà Nẵng tổ chức khoá học “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP CEO” và bồi dưỡng các chuyên đề quản trị cho 30 cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp.

Hiệp hộ luôn quan tâm đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

Mục đích của khóa học là nhằm giúp nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp. Thông qua chương trình đào tạo, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng và phương pháp quản lý toàn diện theo khoa học quản lý hiện đại, xây dựng trên nền tảng các học thuyết về kinh tế, quản trị, chiến lược và đặc biệt là kỹ năng giải quyết tình huống thực tại lớp. Khóa học đi sâu vào những yếu tố chi phối đến công tác quản lý của doanh nghiệp, từ đó giúp quý lãnh đạo doanh nghiệp có cách nhìn mới hơn về công tác quản lý, điều hành của mình nhằm bảo đảm đưa doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và thiết lập mối quan hệ với các đối tác trong sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn.

Với phương pháp đào tạo mới, sau khóa học các học viên sẽ được VCCI cấp chứng chỉ CEO và là những cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệm có năng lực, có tầm nhìn và có phương cách quản lý hiệu quả để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hiệu quả từ những khóa học này sẽ giúp Thừa Thiên Huế có được đội ngũ doanh nhân giỏi, có kỹ năng quản trị vững vàng, có năng lực thực tiễn tốt,  biết vượt qua những thách thức, tận dụng được những thời cơ để phát triển doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Hiệp hội luôn xác định hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần giúp doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Với hoạt động này, hằng năm có từ 500 đến 1000 cán bộ, chuyên viên của các doanh nghiệp tham gia các lớp do Hiệp hội tổ chức, tập trung đào tạo ở 3 vị trí: Lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và nhân viên các bộ phận chủ chốt của doanh nghiệp. Nội dung đào tạo gồm: giám đốc điều hành (CEO), giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, giám đốc marketing, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, đội ngũ kế toán trưởng và kế toán doanh nghiệp.

Song song với hoạt động này, Hiệp hội còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề giúp nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý như: thương mại điện tử, thuế, tín dụng, kiến thức pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, đăng ký sở hữu trí tuệ…

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đã ký kết phối hợp với các Trung tâm đào tạo cán bộ tài chính Miền Trung của Bộ Tài chính, Trường Đại học kinh tế Huế trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên trong học tập và khởi nghiệp.

Cẩm Lai

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: