Lương y Thích Tuệ Tâm – Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế được phong tăng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (06/01/2016)

Hơn 40 năm dày công nghiên cứu, khám chữa bệnh, truyền nghề và cống hiến cho sự phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam của Lương y Thích Tuệ Tâm – Phó Chủ tịch Hội Đông y, hội thành viên của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã được ghi nhận. Lương y Thích Tuệ Tâm là một trong 600 nghệ nhân trên cả nước được Nhà nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nghệ nhân ưu tú

Nghệ nhân y học cổ truyền Thích Tuệ Tâm là một trong 8 nghệ nhân được vinh danh trong đợt này của tỉnh Thừa thiên Huế (nguồn ảnh: hoidongythuathienhue.vn)

Theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN ngày 13/11/2015 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 600 cá nhân và truy tặng danh hiệu này cho 17 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt này, tỉnh Thừa Thiên Huế có 8 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Trong đó, loại hình tri thức dân gian có 2 nghệ nhân: Nghệ nhân y học cổ truyền Thích Tuệ Tâm (Quách Cà) và nghệ nhân ẩm thực Hoàng Thị Như Huy; Loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian gồm có 6 nghệ nhân: Nghệ nhân Nhã nhạc Lữ Hữu Thi; nghệ nhân Ca Huế: Minh Mẫn, Thanh Hương, Nguyễn Thị Hồng Tuyết; nghệ nhân Quỳnh Hoàng (Cu Xân); nghệ nhân Hồ Thị Tư (Tar Dưr Tư).

Hồ Thành

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: