Tin mới
  • 29-04-2021
  • Cẩm Lai
69 đề tài được trao giải tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XIV, năm 2021

Sáng ngày 29/4/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XIV, năm 2021 (sau đây gọi là Ban Tổ chức Cuộc thi) đã tiến hành họp xét trao giải và thông qua kết quả chấm thi của các hội đồng chấm thi theo lĩnh vực.


 Giải thưởng sáng tạo KHCN
Hoạt động sáng tạo
  • 13-08-2018
  • Husta.org
Tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2018, nhóm tác giả: Phạm Thu…Hội thi sáng tạo kỹ thuật
Hoạt động sáng tạo
  • 19-04-2021
  • Cẩm Lai
Chiều ngày 19/4/2021 tại hội trường Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Đại học…Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng
Hoạt động sáng tạo
  • 29-01-2021
  • Cẩm Lai
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi…