Hội Cựu giáo chức tỉnh Thừa Thiên Huế – Một năm hoạt động

  • Vũ Thanh Hiền
  • 14-01-2020
  • 322 lượt đọc
Tin trong tỉnh

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Hội Cựu giáo chức tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại văn phòng Hội Cựu giáo chức tỉnh. Tham dự hội nghị có TS. Bùi Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và toàn thể Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh.

     Trong năm qua, Hội Cựu Giáo chức tỉnh đã rất coi trọng việc đẩy mạnh phát triển hội viên, tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên khi nghỉ hưu tích cực tham gia sinh hoạt Hội. Nhờ làm tốt công tác này, năm 2019 Hội đã tăng thêm 228 hội viên mới, số hội viên hiên nay là 2569 người. Hội đã tổ chức Đại hội Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 vào 10/9/2019 thành công tốt đẹp. Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội, các cấp Hội đã trao 277 kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

     Các cấp Hội trong tỉnh luôn xem chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên là nội dung rất quan trọng và thường xuyên nên đã thực hiên rất tốt. Bằng nhiều nguồn kinh phí tự vận động nhiều cấp Hội, đã tổ chức trao quà cho những gia đình hội viên gặp khó khăn; duy trì và thực hiện tốt chế độ thăm viếng hội viên lúc ốm đau hoạn nạn và cũng như tổ chức mừng thọ cho hội viên.

     Các cấp hội trong tỉnh cũng đã phối hợp với ngành giáo dục – đào tạo, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nội dung 4 cùng: cùng tham gia đánh giá phát hiện tình hình; cùng tham gia góp ý, xây dựng chương trình hoạt động của ngành; cùng tham gia triển khai một số công việc chọn lọc; cùng phối hợp chăm sóc đời sống đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu.

     Tham gia tốt công tác xã hội ở địa phương, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp Hội đã tích cực triển khai thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nên trên, hoạt động của Hội trong năm qua vẫn đang còn những hạn chế, tồn tại như: Công tác phát triển hội viên còn chậm; Chất lượng sinh hoạt ở một số Hội cơ sở còn nghèo nàn, đơn điệu, nên chưa thu hút hội viên tham gia; Nội dung tham gia phối hợp với ngành còn lúng túng, nên hiệu quả chưa cao; Điều kiện sinh hoạt, nhất là kinh phí quá eo hẹp nên đã hạn chế đến nội dung sinh hoạt.

     Tại Hội nghị, Hội cũng đã đề ra nhiệm vụ công tác năm 2020 như: Đẩy mạnh việc củng cố tổ chức, phát triển hội viên mới nâng cao chất lương sinh hoạt Hội; Chăm lo thiết thực và hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; Phối hợp với ngành giáo dục tiếp thu thực hiện 4 cùng; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Nhằm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đại biểu Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM