Hội Địa lý và Tài nguyên Môi trường tổ chức đại hội nhiệm kỳ lần thứ 4 (2017-2022) (18/07/2017)

Sáng ngày 15/7/2017, Hội Địa Lý và tài nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 4 (2017-2022), đến dự có TS Bùi Thắng, PCT Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị của các trường đại học thuộc đại học Huế và toàn thể hội viên. 

 

Đại hội diễn ra trong bối cảnh có nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên, tại các khu vực. Đặc biệt, Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Hội Địa lý Việt Nam lần thứ 6.

Hội Địa lý và Tài nguyên Môi trường Thừa Thiên Huế có 40 hội viên ở các đơn vị thuộc Đại học Huế), 102 hội viên ở bậc phổ thông, trong số đó, có 6 PGS.TS, 3 NGƯT, 9 Tiến sĩ và hầu hết là Thạc sĩ.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Địa lý và Tài nguyên Môi trường Thừa Thiên Huế đã triển khai hàng chục đề tài nghiên cứu từ cấp quốc gia, bộ/ngành đến cấp tỉnh. Các lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào các nghiên cứu cơ bản, cơ bản định hướng ứng dụng cả tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường và công nghệ, các hướng nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh xã hội cho các địa phương. Hội đã tham gia tổ chức nhiều hội thảo khoa học đặc biệt là Hội thảo Địa lý toàn quốc tại Huế. Công bố 485 bài trên các kỷ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế, trên các tạp chí khoa học trong nước và phát hành 04 đầu sách phục vụ nghiên cứu và giảng dạy….

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 4 (2017-2022) gồm 09 người, PGS TS Lê Văn Thăng được vinh dự bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Cẩm Lai

Người cập nhật: Đặng Phước Cẩm Lai

Các bài viết khác: