Hội Đông y: Phát triển hội viên đẩy mạnh hoạt động (28/12/2009)

Trong năm 2009, Hội Đông y (Hội) đã kết nạp được 42 hội viên, đưa tổng số hội viên của Hội lên 442 người. Đây là một trong số ít hội có tổ chức đến 100% số huyện, thành phố trong tỉnh và có các tổ chức cơ sở hội ở nhiều xã, phường.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như văn phòng chưa ổn định do đang có tranh chấp, kinh phí hạn chế (120 triệu đồng năm 2009 do ngân sách tỉnh cấp và các nguồn khác), nhưng Hội đã tăng cường đẩy mạnh các hoạt động. Năm nay, lần đầu tiên, Hội đã tư vấn, phản biện xã hội được 1 đề tài có ký kết hợp đồng trong số 4 đề tài, dự án Hội đã tư vấn, phản biện trong năm. Hội đã tổ chức sưu tầm, biên soạn các phương pháp chữa bệnh, các bài thuốc của Thái y viện xưa (trong khuôn khổ dự án Phục hồi Thái y viện), tham gia đề xuất Chương trình nghiên cứu triển khai ưu tiên của tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020 thuộc lĩnh vực y dược. Hội đã tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức y học cổ truyền thông qua việc giới thiệu sách đông y, phát hành Tạp chí Đông y của Hội Đông y Việt Nam, báo cáo tại hội nghị, hội thảo, phổ biến cây thuốc địa phương trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh,¦

Năm đến, Hội tập trung triển khai thực hiện 10 hoạt động trọng tâm. Trong đó có: Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW; Đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển Hội Đông y xã phường; Liên kết tổ chức đào tạo 1 lớp Y sĩ y học cổ truyền; Xúc tiến thủ tục nhận đất xây dựng trụ sở Hội;¦

Nguyễn Văn Quế

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: