Hội Kế hoạch hóa gia đình: Hội nghị Ban chấp hành (05/01/2016)

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Tại Hội trường Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Hội kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 2, khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ban chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình tổng kết một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội

Hội nghị đã tổng kết đánh giá kết quả trong một năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong các năm tiếp theo. Hội nghị có sự hiện diện của 18 Uỷ viên  Ban chấp hành đại diện của các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh tham gia trong công tác Hội. 

Phan Phước Huế

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: