Hội Nghề cá tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Đại hội lần thứ II (26/03/2009)

(Ngày đưa tin 26/3/2009) 

Ngày 24/3/2009, Hội Nghề cá tỉnh Thừa Thiên – Huế (Hội) đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Hội từ ngày thành lập (2003) đến nay, thông qua phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành nhiệm kì II.

 

Trong hơn 5 năm qua, Hội Nghề cá tỉnh đã phát triển mạnh về tổ chức,  thành lập được 40 chi hội với 2500 hội viên, triển khai nhiều hoạt động trong các lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Đại hội đã công bố quyết định của Hội Nghề cá Việt Nam tặng bằng khen cho 28 tổ chức, cá nhân và quyết định của Hội Nghề cá tỉnh tặng giấy khen cho 9 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội. Đại hội đã bầu 25 đ/c vào Ban Chấp hành. Ông Nguyễn Lương Hiền được bầu lại làm Chủ tịch Hội.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Quế

 

 

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: