Hội nghị Ban chấp hành chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ V, nhiệm kỳ 2013-2018 (10/12/2018)

Ngày 04/12/2018, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 nhiệm kỳ 2013 – 2018 để thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội nghị đã thông qua nội dung dự thảo: Báo cáo chính trị; Đề án nhân sự; do Thường trực Liên hiệp hội chuẩn bị để các đồng chí ủy viên Ban chấp hành góp ý và thông qua.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo chính trị đã nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua. Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có lực lượng trí thức hùng hậu so với cả nước. Đây là một tiềm năng, thế mạnh mà không phải địa phương nào cũng có được. Năm năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đội ngũ trí thức tỉnh ta đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, có ý thức chính trị và trách nhiệm công dân, có trình độ chuyên môn, luôn năng động, sáng tạo. Đội ngũ trí thức có mặt hầu hết trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và giữ các cương vị chủ chốt của hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, các ngành kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học xã hội nhân văn. Đội ngũ trí thức tỉnh ta là lực lượng quan trọng góp phần to lớn vào những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong quá trình đổi mới.

Kế thừa và phát huy những kết quả của nhiệm kỳ trước, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn Chủ tịch hội đồng trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 5 năm qua Liên hiệp hội đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Đến nay, hệ thống Liên hiệp Hội đã có 47 hội thành viên, 08 trung tâm khoa học công nghệ, 01 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc với hơn 30.000 hội viên. Trong đó, có 24 hội hoạt động trong lĩnh vực y tế, 15 hội hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng, kinh tế, quy hoạch, 08 hội hoạt động trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ.

Số lượng hội viên và mạng lưới phân hội, chi hội không ngừng được tăng thêm. Các hội như:  Đông Y, Châm cứu, Luật Gia, Nghề cá, Chăn nuôi Thú y, Làm vườn, Sinh vật cảnh,…có phân hội, chi hội đến xã, phường, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các cơ quan quản lý nhà nước,…

Một số hội đã thành lập được các trung tâm khoa học, công nghệ (KHCN) trực thuộc như: Hội Luật gia với Trung tâm Tư vấn pháp luật Thuận Hóa, Hội Châm cứu với Trung tâm Kế thừa – Ứng dụng y học cổ truyền, Hội KHHGĐ với Trung tâm Dịch vụ CSSK KHHGĐ, Hội Nghề cá với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng …

Tại dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục khẳng định vai trò là một tổ chức chính trị – xã hội tập hợp lực lượng trí thức khoa học, công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại dự thảo Đề án nhân sự tiếp tục được kiện toàn và hoàn thiện trên cơ sở nền tảng quy hoạch nhân sự của nhiệm kỳ IV cho phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Góp ý nội dung phương hướng hoạt động cho dự thảo báo cáo chính trị, các ủy viên Ban chấp hành nhấn mạnh phải xác định nhiệm vụ, hoạt động mũi nhọn để tạo “điểm nhấn” tạo sự đột phá riêng của trí thức Thừa Thiên Huế.

Kết quả, các ủy viên Ban chấp hành đã các đồng ý với các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; Đề án nhân sự do Thường trực Liên hiệp hội chuẩn bị và thống nhất thông qua các nội dung trên.

Với kết quả này, Ban Thường vụ Liên hiệp hội sẽ hoàn chỉnh các dự thảo để báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Hội đồng TW Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để xem xét, quyết định và cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2019 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 01 năm 2019.

 

Cẩm Lai

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: