Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo lĩnh vực công tác văn phòng (26/09/2012)

Từ ngày 25-29/9/2012, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Báo chí & Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo lĩnh vực công tác văn phòng cho đối tượng là đội ngũ cán bộ, chuyên viên lĩnh vực công tác văn phòng của ban tuyên giáo Tỉnh ủy, thành ủy, ban tuyên giáo các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội của các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Quảng Nam, Tây Ninh, Long An, Tuyên Quang, Ninh Bình…

 

Trong tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo các cấp, văn phòng ban tuyên giáo các có vai trò, vị trí, chức năng,  nhiệm vụ rất quan trọng, là bộ máy giúp lãnh đạo ban tuyên giáo trong chỉ đạo, điều hành công việc của ban, giúp lãnh đạo ban tuyên giáo kiểm tra, đôn đốc công việc, nắm bắt, tổng hợp tình hình, tổ chức phục vụ và phụ vụ mọi hoạt động của cơ quan. Văn phòng ban tuyên giáo là “bộ nhớ” của lãnh đạo ban tuyên giáo, là “bộ mặt” của cơ quan. Nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng ban tuyên giáo, đặc biệt là trong việc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp của văn phòng ban tuyên giáo, tại khóa tập huấn này, các học viên sẽ được tập huấn và trao đổi 4 chuyên đề: Tổng quan về công tác văn phòng ban tuyên giáo; Công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng ban tuyên giáo các cấp; Công tác văn thư – lưu trữ của văn phòng ban tuyên giáo các cấp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng ban tuyên giáo các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Văn Đạt – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các học viên trong đợt tập huấn này, cần nghiên cứu và gắn lý thuyết với thực tế để cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm hoạt động thực tế mà Ban Tuyên giáo Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã tích lũy được trong việc triển khai công tác văn phòng trong thời gian qua.

 

www.thuathienhue.gov.vn

Nguồn: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: