Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

1. HỘI TIM MẠCH

– Địa chỉ: Khoa Nội, Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 60

– Thành lập: 29/1/1993

– Chủ tịch:   GS.TS. Huỳnh Văn Minh

– Điện thoại: 054.3822173               Email: hvminhdr@yahoo.com

2. HỘI ĐÔNG Y

– Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế;

– Tổng số Hội viên: 370

– Thành lập: 11/10/1997

– Chủ tịch: BS CKII. Đặng Thị Mai Hoa 

– Điện thoại: 054.3821630            Email: hoidongythuathienhue@yahoo.com.vn,   drmaihoa@gmai.com

– Phó Chủ tịch: ThS. LY. Phan Tấn Tô

– Điện thoại:  054.3523828            Email: phantanto2008@yahoo.com              

3. HỘI CHÂM CỨU

– Địa chỉ: Số 03 Lê Qúy Đôn, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 243

– Thành lập: 13/4/1992)

– Chủ tịch:   BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa 

– Điện thoại: 054.3821630              Email: drmaihoa@gmai.com 

4. HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC

– Địa chỉ: Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 100

– Thành lập:1997

– Chủ tịch:   BSCKI. Nguyễn Xuân Chiến 

– Điện thoại: 054.3822325              Email:   drchienhue@yahoo.com  

5. HỘI GAN MẬT MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

– Địa chỉ: Khoa Ngoại, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế;

– Tổng số Hội viên: 250

– Thành lập: 09/3/1995

– Chủ tịch: PGS.TS. Lê Lộc

– Điện thoại: 054.3827830            Email: knthgm@dng.vnn.vn

6. HỘI NGOẠI KHOA

– Địa chỉ: Phòng Đối ngoại, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế;

– Tổng số Hội viên: 60

– Thành lập: 1983

– Chủ tịch: GS.TS. Bùi Đức Phú

– Điện thoại:  054.3529012          Email: bvtwhue@dng.vnn.vn                       

7. HỘI PHỤ SẢN

– Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 100

– Thành lập: 03/1979

– Chủ tịch: PGS.TS. Cao Ngọc Thành

– Điện thoại: 054.3822173           Email: thanhykhue@yahoo.com                       

  8. HỘI NHI KHOA

– Địa chỉ: 127 Phùng Hưng, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 65

– Thành lập: 06/9/1997

– Quyền Chủ tịch:    BS. Trần Thị Minh Hương

– Điện thoại: 0905113012             Email:   vienngtan@yahoo.com                   

9. HỘI HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU MIỀN TRUNG

– Địa chỉ: Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 300

– Thành lập: 05/3/1980

– Quyền Chủ tịch:  BS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

– Điện thoại:   054.3845091          Email:       

10. HỘI NỘI TIẾT THẬN HỌC

– Địa chỉ: Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 50

– Thành lập: 5/2006

– Chủ tịch:    PGS.TS. Hoàng Văn Tùng

– Điện thoại:       054.3845783           Email: tunghoahue@yahoo.com      

11. HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

– Địa chỉ: 28B Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 1.542

– Thành lập: 30/7/1993

– Chủ tịch:    Bà Hoàng Thị Tâm

– Điện thoại:  054.3835557              Email:

12. HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – Y HỌC HẠT NHÂN

– Địa chỉ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 120

– Thành lập: 06/12/2006

– Chủ tịch:  PGS. TS. Hoàng Minh Lợi

– Điện thoại:       054.3835210        Email:

13. HỘI ĐIỀU DƯỠNG

– Địa chỉ: Số 28 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 1.500

– Thành lập:17/12/2006

– Chủ tịch:    CN. Lê Bính

– Điện thoại: 054.3833365             Email: lebinhsyt@yahoo.com                  

14. HỘI DƯỢC HỌC

– Địa chỉ: Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế số 26 Lê Lợi

– Tổng số Hội viên: 103

– Thành lập: 1999

– Chủ tịch:    DS. Phạm Thị Trinh Thuận

– Điện thoại: 054.3822015                Điện thoại NR: 054.3823206

15. HỘI NỮ HỘ SINH

– Địa chỉ: 60 Ngô Quyền, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 232

– Thành lập: 22/6/1996

– Chủ tịch:  BS Lê Thị Hương

– Điện thoại:054.3523694        Điện thoại NR: 054.3538155

16. HỘI TIÊU HÓA

– Địa chỉ: Số 8 nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế

– Chủ tịch: GS. TS. Hoàng Trọng Thảng

– Điện thoại:                             Email:

17. HỘI DINH DƯỠNG

– Địa chỉ: 165 Trần Phú, thành phố Huế

–  Chủ tịch: TS. Vũ Thị Bắc Hà

–  Điện thoại: 0914126040         Email:

18. HỘI ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– Địa chỉ: 62 Hai Bà Trưng, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 66

– Thành lập: 04/5/1993

– Chủ tịch:    PGS.TS. Hoàng Đức Triêm  

– Điện thoại NR: 054.3823323      Email:

 1 9. HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ

– Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 144

– Thành lập: 1988

– Chủ tịch:    PGS.TS. Đỗ Bang

– Điện thoại: 054.3846463           Email: dobangkhhue@yahoo.com        

20. HỘI CƠ HỌC

– Địa chỉ: 34 Phạm Hồng Thái, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 70

– Thành lập: 1982

– Chủ tịch:   TS. Trần Ngọc Thí

– Điện thoại: 054.3557012          Email:

21. HỘI TOÁN HỌC

– Địa chỉ: Đại học Huế – Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 26

– Thành lập: 8/1984

– Chủ tịch:   GS.TS. Lê Văn Thuyết

– Điện thoại: 054.3834492             Email: lvthuyethue@gmail.com   

22. HỘI CÁC NGÀNH SINH HỌC

– Địa chỉ: Đại học Huế – Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 70

– Thành lập: 1989

– Chủ tịch:  PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng

– Điện thoại: 054.3832032               Email: vanphong_dhh@hueuni.edu.vn                   

23. HỘI VẬT LÝ

– Địa chỉ: Đại học Huế – Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 78

– Thành lập: 1993

– Chủ tịch:   PGS.TS Nguyễn Thọ Vượng

– Điện thoại: 054.6283006              Email: vuongdhh@yahoo.com   

24. HỘI TIN HỌC

– Địa chỉ: Đại học Huế – Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 284

– Thành lập: 28/12/1999

– Chủ tịch:   PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh   

– Điện thoại: 054.3823293            Email: vanphong_dhh@hueuni.edu.vn 

25. HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP

– Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 200

– Thành lập: 03/1994

– Chủ tịch:  KS. Trần Hữu Banh  

– Điện thoại: 054.3824059           Email : banh.fatth@yahoo.com         

26. HỘI NUÔI ONG

– Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 221/2 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 130

– Thành lập: 4/1993

– Chủ tịch:  ThS. Hoàng Hữu Hè

– Điện thoại: 054.3848301, DĐ: 0912. 625.812       Email: hhuuhe@yahoo.com                   

27. HỘI LÀM VƯỜN

– Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 07 Đống Đa, thành phố Huế – Tổng số Hội viên: 7.870

– Chủ tịch:    Ông  Nguyễn Ngọc Dương

– Điện thoại NR:        054.3822726            Email:  trangttin@gmail.com

– Phó Chủ tịch Trần Quang Phước

– Điện thoại: 0914.066.443       

28.  HỘI SINH VẬT CẢNH

– Địa chỉ: Số 07/28 Lê Thánh Tôn, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 200

– Thành lập: 02/8/1989

– Chủ tịch:    Ông  Nguyễn Hữu Vấn

– Điện thoại: 054.3522243, DĐ: 0935.228.799       

29. HỘI CHĂN NUÔI THÚ Y

– Địa chỉ: 62 Nguyễn Chí Diễu, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 364

– Thành lập: 1995)

– Chủ tịch:   TS. Nguyễn Văn Hưng    

– Điện thoại:  054.3524590            Email: nhungty@gmail.vnn.vn 

30. CLB LÂM NGHIỆP

– Địa chỉ: Văn phòng đại diện Vườn Quốc gia Bạch Mã, khu qui hoạch Nam Vỹ Dạ, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế.

–  Chủ tịch: KS. Nguyễn Hữu Lễ

–  Điện thoại: 0935913232                  Email: huulennhue@gmail.com

31.  HỘI KIẾN TRÚC SƯ

– Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 34

– Thành lâp: 1980

– Chủ tịch:   KTS. Nguyễn Minh Dũng       

– Điện thoại: 054.3825361            Email:  nmdunghue@yahoo.com.vn                       

32. HỘI KHOA HỌC THỦY LỢI

– Địa chỉ: Số 04 Trần Cao Vân, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 82

– Thành lập: 8/2003

– Chủ tịch:             KS. Nguyễn Tri Việt

– Điện thoại: 054.3824627            Email      

33. HỘI LUẬT GIA

– Địa chỉ: số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 364

– Thành lập: 12/9/1980

– Chủ tịch:   LG. Trần Ngọc Cư

– Điện thoại: 054.3821065            Email: tttvplthuanhoa@gmail.com

34. HỘI QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

– Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 120

– Thành lập: 05/12/2006

– Chủ tịch:   KS. Nguyễn Việt Tiến    

– Điện thoại: 054.3822120 – 108     Điện thoạiNR:      054.3822273

35. HỘI DOANH NGHIỆP

– Địa chỉ: Số 11 Lê Lợi, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 60

– Thành lập: 27/4/2006

– Chủ tịch:   Ông  Nguyễn Mậu Chi

– Điện thoại: 054.3850163          Email: mauchi@huda.com.vn                       

36. HỘI DOANH NHÂN TRẺ

– Địa chỉ: Số 200 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 100

– Thành lập: 2003

– Chủ tịch:   Ông Trần Đức Minh

– Điện thoại: 054.3834389, DĐ: 0903555126      Email:                 

37. HỘI KẾ TOÁN

– Địa chỉ: Sở Tài chính, 01 Nguyễn Văn Huyên, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên: 56

– Chủ tịch: Ông Trần Bá Mẫn

– Điện thoại: 054.3828156, DĐ : 0935.454.599

Email : tranbaman@thuathienhue.gov.vn

38. HỘI NGHỀ CÁ

– Địa chỉ: 148 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế

– Thành lập: năm 2003

Chủ tịch: KS. Nguyễn Lương Hiền

– Điện thoại: 0903509559

39. HỘI NỘI TIẾT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

– Địa chỉ:

– Tổng số Hội viên:

– Chủ tịch: GS.TS. Trần Hữu Dàng

– Điện thoại:

40. HỘI CỰU GIÁO CHỨC

– Địa chỉ: 168 Mai Thúc Loan, thành phố Huế

– Tổng số Hội viên:

– Chủ tịch: ThS. Nguyễn Chơn Đức

– Điện thoại: 0913 420 545                 Email : nguyenchonducht@gmail.com

Người cập nhật: Đinh Văn Chung