Hội thảo của Liên hiệp hội Việt Nam tại Quảng Trị (30/09/2011)

 Trong hai ngày 12 và 13/09/2011 tại thành phố Đông Hà, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp vớp Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo Chiaa sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố. Đến dự và chỉ đạo hội thảo có GS Đặng Vũ Minh, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các vị trong Đoàn Chủ tịch các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ông Nguyễn Quân Chính, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Trị đã đến dự và phát biểu chào mừng hội thảo.

Thành phần chủ yếu tham dự hội thảo là gần 150 người từ các liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung và khu vực Tây Nguyên.   

 

Hội thảo đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đã thảo luận góp ý cho quy chế phối hợp công tác giữa Liên hiệp hội Việt Nam và các hội ngành trung ương và liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật địa phương, cho dự thảo sửa đổi quyết định 22/2002/QĐ-TTg ngày 31/02/2002 của Thủ tướng chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội thảo cũng đã nghe hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các nhiệm vụ tổ chức giải thưởng, hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật ở các địa phương.

 

Hội thảo đã dành trọn ngày thứ hai cho việc tập huấn công tác văn phòng và công tác kế toán – tài chính.

 

Một cuộc hội thảo với nội dung tương tự cho các liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật miền Nam sẽ được tổ chức trong thời gian tới tại Tây Ninh.

 

Đỗ Nam

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: