Hội thảo “Gia đình và dòng họ Thừa Thiên Huế trong lịch sử” (21/07/2017)

Ngày 20/7, tại Khách sạn Midtown, thành phố Huế, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo “Gia đình và dòng họ Thừa Thiên Huế trong lịch sử”. Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về Huế và đại diện của 10 họ tộc lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia. 

 

 

Nhận thức về gia đình và dòng họ mang nhiều giá trị to lớn trong cuộc sống, đăc biệt là với vùng đất nặng tính truyền thống như Thừa Thiên Huế. 7 tham luận trình bày tại hội thảo trong tổng số 25 bài tham luận được đăng trong kỷ yếu. Hội thảo tập trung phân tích về yếu tố lịch sử trong việc cấu thành, biến đổi và một số vấn đề về gia đình và dòng họ hiện nay.

Nghiên cứu về gia đình và dòng họ ở Thừa Thiên Huế để thấy được tính đặc thù xã hội ở vùng đất có kinh đô cuối cùng của nhà nước quân chủ Việt Nam (1788 -1945), nhưng lại quan hệ mật thiết với nhiều tầng lớp dân cư lao động khác nhau cùng chung sống qua nhiều thế hệ. Từ đó sẽ có cách tiếp cận khoa học để hiểu đúng đắn hơn về loại hình xã hội đặc thù này ở Thừa Thiên Huế, nhằm có giải pháp để bảo tồn và phát huy yếu tố tích cực của gia đình và dòng họ trong việc xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế hiện nay. Đó là nhận định của PGS.TS. Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội thảo.

Đức Hưng

 

Người cập nhật: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: