Hội thảo “Phát huy vai trò văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

  • Đinh Văn Chung
  • 26-07-2019
  • 746 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế


Ngày 25/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học Phát huy vai trò văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự có đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, huyện, thị xã và có hơn 100 đại biểu cán bộ văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh.

GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp hội cho biết, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa có hai tiêu chí cần đạt đó là: tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa nhằm hướng đến hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa – thể thao, Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn, bản; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn.

Phát huy vai trò văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trong việc thực hiện tiêu chí văn hóa số 6 và 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM đã phát huy mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tại cộng đồng, đời sống tinh thần của người dân đã được nâng lên. Các thiết chế văn hóa (cấp xã, cấp thôn) được quan tâm, xây dựng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng sinh động, phong phú, hình thức đa dạng, hấp dẫn, thu hút người dân tham gia, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, ngoài báo cáo đề dẫn của Liên hiệp hội, có 4 báo cáo tham luận được trình bày, đó là:

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy phát phát huy vai trò các giá trị văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn góp phần xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý văn hóa cùng nhau trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn góp phần thúc đẩy việc thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh bền vững.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

 

Hồ ThànhCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM