Hội thảo “Ứng dụng khoa học công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế”

  • Đặng Phước Cẩm Lai
  • 10-12-2019
  • 1974 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 10/12/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng khoa học công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế”.Tham dự hội thảo có đại diện các ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị thuộc Đại học Huế, các hội thành viên, đơn vị trực thuộc, các tổ chức khoa học công nghệ và đông đảo các nhà khoa học tiêu biểu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0. Tuy vậy, mức độ chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 của nước ta còn thấp. Thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. KH&CN và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế – xã hội; hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới được hình thành, chưa đồng bộ và hiệu quả…

Đứng trước những yêu cầu bức thiết đó, với quan điểm chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hội thảo đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm  thúc đẩy hơn nữa các ứng dụng nghiên cứu khoa học của trí thức Thừa Thiên Huế trong bối cảnh CMCN 4.0. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 09 báo cáo tham luận:

– Vai trò và trách nhiệm của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

– Tổng quan về cuộc cách mạng 4.0;

– Quản lý, điều hành đô thị trên nền tảng công nghệ 4.0;

– Xây dựng cơ sở dữ liệu xuất bản khoa học dành cho người Việt – trichdan.link;

– Một số đề xuất phát triển theo xu hướng Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và đổi mới sáng tạo tại Thừa Thiên Huế theo chiến lược “Huế: sáng tạo để phát triền bền vững”;

– Giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2016- 2020 tại Thừa Thiên Huế;

– Xây dựng Đại học thông minh tại Đại học Huế;

– Hoạt động khuyến khích nghiên cứu sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Ứng dụng phần mềm Leafpic-Pro để quản lý dinh dưỡng của cây trồng trên nền tảng smartphone.

Kết luận Hội thảo, GS TS Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã nhấn mạnh: Trong tiến trình hội nhập CMCN 4.0 nền tảng tri thức đóng vai trò quan trọng kết với nền tảng công nghệ sẽ là sức mạnh, là lợi thế để lực lượng trí thức khoa học công nghệ Thừa Thiên Huế tiến công mạnh mẽ vào cuộc CMCN 4.0 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Thừa Thiên Huế.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM