Hơn 20 tỷ đồng xây dựng vườn sưu tập, nhân giống bảo tồn các giống cây di tích (26/09/2012)

UBND tỉnh đã có công văn đồng ý về nguyên tắc về việc xây dựng vườn sưu tập, nhân giống, bảo tồn các giống cây di tích theo đề nghị của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (BTDTCĐ) Huế. Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm BTDTCĐ Huế cần nghiên cứu kỹ địa điểm xây dựng vườn để đảm bảo các yêu cầu về bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di tích Văn Thánh theo quy định. Đồng thời, lập dự án cụ thể, gửi các cơ quan liên quan tham gia ý kiến, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Dự án Vườn sưu tập, nhân giống, bảo tồn các giống cây di tích của Trung tâm BTDTCĐ Huế nhằm góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, môi trường cảnh quan thiên nhiên ở các khu di tích Huế. Cụ thể là hình thành địa điểm sưu tập, lưu trữ và giới thiệu các loài thực vật có giá trị, ý nghĩa đặc trưng gắn liền với các khu di tích Huế. Dự kiến, địa điểm của vườn sẽ được triển khai tại khu vực Quốc Tử Giám cũ (phía tây Văn Thánh), với diện tích trên 3 ha, kinh phí dự kiến khoảng hơn 20 tỷ đồng.

 

Đồng Văn

Nguồn: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: