Họp Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VIII, năm 2016

Sáng 08/4, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (Giải thưởng) đã tổ chức họp để triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức và thông qua Thể lệ giải thưởng lần thứ VIII, năm 2016.

Tại hội nghị, bên cạnh việc triển khai Giải thưởng theo kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Tổ chức đã thống nhất thông qua Thể lệ, nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời đã tập trung thảo luận đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa của Giải thưởng đến tất cả các đối tượng, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Giải thưởng lần thứ VIII, năm 2016 được xét và trao cho các công trình thuộc 07 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Cơ khí và tự động hóa; Sinh – y học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới; Khoa học xã hội và nhân văn. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ tháng đầu tháng 5 đến hết ngày 15/9/2016 tại Văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được tổ chức 2 năm một lần (vào các năm chẵn), Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội cao, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống; qua đó tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước. Ngoài ra, Giải thưởng còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2016.

Doãn Quan

 

 

 

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: