Sông Hương và phá Tam Giang nằm trong danh mục dự án nạo vét luồng, tận thu sản phẩm trên đường thủy nội địa quốc gia (16/05/2014)

Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định công bố danh mục dự án nạo vét luồng, tận thu sản phẩm trên đường thủy nội địa quốc gia tại 29 hệ thống sông, kênh, đầm phá.

heo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nạo vét trên sông Hương, dự kiến hơn 160 ngàn m3, gồm các địa điểm: Thuận Hòa, Quy Lai, Cồn Hến, Hương Hồ; trên phá Tam Giang, dự kiến 339 m3, gồm các địa điểm: Cửa Lác, Hải Dương, Mũi Hàn, Hà Úc, Hiền Vân, Tư Hiền.

Bộ Giao thông vận tải khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư tự bỏ kinh phí thực hiện công tác nạo vét luồng đảm bảo giao thông kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia theo danh mục đã công bố.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được giao trách nhiệm kêu gọi, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo các quy định hiện hành, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận chủ trương; phê duyệt dự án, phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện và báo cáo Bộ Giao thông vận tải tình hình thực hiện dự án.

Theo thuathienhue.gov.vn

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: