Danh sách ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, Cơ quan công tác

1

   PGS.TS. Đỗ Bang

 1950

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử  Thừa Thiên Huế

2

  ThS. Nguyễn  Hữu  Bi

1956

Ủy viên BCH Hội Toán học tỉnh Thừa Thiên Huế

3

   TS. Nguyễn Quang Vinh Bình       

1966

Phó Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế

4

   CN Nguyễn Mậu Chi

1954

 Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

5

   GS.TS. Trần   Hữu   Dàng

1953

Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế

6

   KTS. Nguyễn Minh Dũng

1956

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Thừa Thiên Huế

7

   ThS. Phạm Ngọc Dũng

1970

Ủy viên thường vụ Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

8

   TS. Ngô  Trí     Dũng

1974

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn và Quản lý Tài nguyên

9

   ThS. Võ   Điều

1975

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học và Quản lý nghề cá

10

   ThS. Trần   Giải

1958

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế

11

   TS.Vũ Thị Bắc Hà

1957

Chủ tịch Hội Dinh dưỡng tỉnh Thừa Thiên Huế

12

   TS. Phan Thanh Hải

1969

Giám đốc  Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

13

  ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1961

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

14

   ThS. Hoàng Hữu Hè

1952

Chủ tịch Hội Nuôi ong tỉnh Thừa Thiên Huế

15

   BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa

1959

Chủ tịch Hội Đông y và Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế

16

   TS. Hoàng Bảo Hùng

1971

Phó Chủ tịch Hội Tin học tỉnh Thừa Thiên Huế

 17

   ThS. Hoàng Thanh Hùng

1967

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xã hội và Phát triển Cộng đồng

18

   ThS. Hồ Đức Hưng

1965

Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế

19

   TS. Nguyễn Văn Hưng

1965

Chủ tịch Hội Chăn nuôi thú y tỉnh Thừa Thiên Huế

20

   KS. Hà Học Kanh

1941

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Thủy Lợi tỉnh Thừa Thiên Huế

21

   CN. Nguyễn Văn Khiết

1962

Chủ tịch Hội Kế toán tỉnh Thừa Thiên Huế

22

   CN Đặng Phước Cẩm Lai

1980

Chuyên viên Liên hiệp hội tỉnh Thừa Thiên Huế

23

   KS. Nguyễn Hữu Lễ

1938

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lâm nghiệp

24

   PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

1961

Phó Giám đốc Đại học Huế

25

   PGS.TS. Lê  Lộc

1956

Chủ tịch Hội Gan mật Miền trung

26

   PGS.TS. Hoàng Minh Lợi

1955

Chủ tịch Hội Chẩn đoán Hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế

27

   TS. Trần Thị Mai

1956

Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Huế tỉnh Thừa Thiên Huế

28

   CN. Trần Đức Minh

1980

Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế

29

   GS.TS. Huỳnh Văn Minh

1952

Chủ tịch Hội Tim mạch tỉnh Thừa Thiên Huế

30

   ThS. Lê Bá Phúc

1978

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

31

   KS.Trần Quang Phước

1957

Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Thừa Thiên Huế

32

   KTV. Nguyễn Doãn Quan

1975

Nhân viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

33

   ThS. Nguyễn Văn Quế

1953

Giám đốc trung tâm Tư vấn và Phát triển Khoa học Công nghệ

34

   TS. Nguyễn Thị Sửu

 1973

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

35

   ThS. Lâm Thị Thu Sửu

1974

Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội

36

   ThS. Hoàng Thị Tâm

1961

Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế

37

   Lương y Thích Tuệ Tâm

1956

Phó Chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế

38

   PGS.TS. Nguyễn Thám

1957

Phó Chủ tịch Hội Địa lý Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

39

   PGS.TS. Hoàng Trọng Thảng

1952

Chủ tịch Hội Tiêu hóa tỉnh Thừa Thiên Huế

40

   TS. Phạm Hoài Thanh

1953

Phó Chủ tịch Hội Cơ học tỉnh Thừa Thiên Huế

41

   ThS. Hoàng Ngọc Thanh

1955

Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế

42

   GS.TS.Cao Ngọc Thành

1958

Chủ tịch Hội Phụ sản tỉnh Thừa Thiên Huế

43

   ThS. Hồ Thành

1978

Chuyên viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

44

   TS. Bùi Thắng

1972

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

45

   ThS.Trần Quốc Thắng

1970

Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế

46 

   KS. Nguyễn Việt Tiến

1948

Chủ tịch Hội Qui hoạch và Phát triển Đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế

47

   PGS.TS. Hoàng Văn Tùng

1951

Chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: