Kết quả nghiên cứu
 • 22-11-2017
 • Hồ Thành
Sản xuất nước mắm là nghề truyền thống của nhiều cộng đồng dân cư ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Với lợi thế…

Kết quả nghiên cứu
 • 21-11-2017
 • Hồ Thành
Nhằm đáp ứng xu hướng nhu cầu của phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sử dụng hiệu quả phụ phế phẩm trong…

Kết quả nghiên cứu
 • 20-11-2017
 • Husta.org
Các nội dung chính của đề tài gồm: Tổng hợp ZnO nano bằng phương pháp hóa ướt sử dụng hồ tinh bột làm chất ổn…

Kết quả nghiên cứu
 • 19-11-2017
 • Husta.org
Các nội dung chính của đề tài gồm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và một số đặc điểm sinh lý, hóa…

Kết quả nghiên cứu
 • 17-11-2017
 • Husta.org
Các nội dung chính của đề tài gồm: Nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng phân sinh học WEHG đối với…

Kết quả nghiên cứu
 • 10-11-2017
 • Hồ Thành
Biện pháp sinh học sử dụng kết hợp nấm Trichoderma và vi khuẩn Pseudomonas phòng trừ bệnh thối trắng (Sclerotium rolfssii)…

Kết quả nghiên cứu
 • 10-11-2017
 • Husta.org
Đề tài này là một trong những nghiên cứu đầu tiên về kỹ năng tự nhận thức của trẻ vị thành niện ở Việt Nam….

Kết quả nghiên cứu
 • 06-11-2017
 • Husta.org
Đây là phương pháp mới, độc đáo và đã được triển khai thành thiết bị xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản….

Kết quả nghiên cứu
 • 02-11-2017
 • Husta.org
Các nội dung chính của đề tài gồm: Lựa chọn và tiến hành thí nghiệm kiểm tra những tính chất cơ lý của vật liệu…

Kết quả nghiên cứu
 • 31-10-2017
 • Husta.org
Chế phẩm nano sử dụng cho cây lạc được tổ hợp gồm 4 loại: bạc nano, đồng nano, kẽm nano, molipden nano.
Sử dụng…


 


 

|<  1   2   38, 9, 1014  15  16  >|