Tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học ở hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Như chúng ta đã biết hầu hết các con sông của tỉnh Thừa Thiên Huế đều hoà vào gần 22.000 ha mặt nước đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, rồi mới chảy ra biển. Đặc điểm đó tạo cho khu vực đầm phá có tính chất của một hệ sinh thái đặc biệt, có giá trị nhiều mặt và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. Các…

Phương pháp luận nghiên cứu về đầm phá

Từ lagun nói chung (lagoon, lagune, laguna …) có nguồn gốc từ chữ Latin – lacuna, được sử dụng rất rộng rãi chỉ những đối tượng khác nhau. Trong từ điển Địa chất của Mỹ “Glossary of Geology, 3rd ed., 1987”, lagun được hiểu là một phần được tách ra khỏi một vực nước nhờ một dạng tích tụ chắn ngoài.

Giải pháp bảo vệ môi trường xói lở lưu vực sông Hương

Để khắc phục hoặc hạn chế tác hại của quá trình xói lở, cần nghiên cứu đề xuất, lựa chọn và triển khai các giải pháp phòng chống có tính hệ thống nhằm hạn chế những nguyên nhân đã hỗ trợ hoặc thúc đẩy hoạt động xói lở ở khu vực nghiên cứu, đồng thời phải phù hợp với khả năng kinh tế – kỹ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vai trò của các yếu tố tác động phát sinh xói lở bờ sông Hương

Xác định những nguyên nhân gây xói lở có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nghiên cứu xói lở. Những nguyên nhân tiềm năng có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến với mục đích cảnh báo khả năng phát sinh, phát triển sự cố. Trong khi đó những nguyên nhân trực tiếp lại hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu giải quyết…

Ảnh hưởng của việc khai thác cát sạn trên sông tác động đến xói lở bờ sông Hương

Các hoạt động kinh tế, xây dựng công trình rất đa dạng với mục đích chủ yếu là phục vụ đời sống của con người sinh sống ở nơi đây. Nhưng, do sự nhận thức không đầy đủ về quy luật vận động của dòng chảy hoặc do lợi ích cục bộ, vô tình đã làm tăng mức độ xói lở của sông. Mặc dù các hoạt động này không phải là những yếu tố…

Một số nghiên cứu về hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tình hình nghiên cứu về hệ đầm phá bao gồm hai giai đoạn, đó là giai đoạn trước năm 1975 và giai đoạn sau năm 1975.

Một số đặc điểm cấu trúc địa chất về các thành tạo macma xâm nhập tỉnh Thừa Thiên Huế

Các thành tạo magma xâm nhập lộ ra trên lãnh thổ Thừa Thiên Huế có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi.

Một số đặc điểm về thổ nhưỡng và thảm thực vật ở lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Về thổ nhưỡng, đất đai ở khu vực sông Hương phân bố trên địa hình phức tạp với nhiều loại đá mẹ khác nhau. Đất rất đa dạng, phong phú, gồm các nhóm đất khác nhau.

Đánh giá vai trò của các yếu tố tác động đến tổn thương môi trường trong khai thác đá xây dựng trên cơ sở cho điểm và tính trọng số

Xác định những nguyên nhân gây tổn thương môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nghiên cứu môi trường. Những nguyên nhân tiềm năng có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ tổn thương với mục đích cảnh báo khả năng phát sinh, phát triển sự cố. Trong khi đó những nguyên nhân trực tiếp lại hết sức quan trọng trong việc…

Các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường bền vữngở Thừa Thiên Huế

Tiềm năng đá xây dựng ở Thừa Thiên Huế là rất lớn. Tuy nhiên, để sử dụng hợp lý tài nguyên, cần nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu tối đa những tổn thất khai thác và chế biến khoáng sản. Trong sử dụng cần nghiên cứu mở rộng lĩnh vực sử dụng, cập nhật thông tin nhu cầu khoáng sản trên thị trường quốc tế và trong nước.

1  2  3  4  5  »  »»