Nếu Quý vị có điều gì cần tư vấn về khoa học công nghệ, xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây. Vui lòng bấm vào câu hỏi để xem nội dung trả lời.
Khắc phục cây cao su sau bão?
admin – 22/03/2010


Hỏi:  Sau cơn bão số 9, nhiều cây cao su của gia đình tôi đã ngã. làm thế nào tôi có thể phục hồi lại được và có thể khai thác trở lại bình thường?

Đáp: Về việc khắc phục cây cao su sau bão, Sở nông nghiệp & PTNT tỉnh đã có công văn chỉ đạo cho các địa phương triển khai thực hiện. Theo đó, đối với diện tích cao su bị ảnh hưởng do bão, tùy theo mức độ ảnh hưởng mà xử lý như sau:

1. Cây bị gãy, toác thân (trong phạm vi từ gốc đến chổ phân nhánh). Cây bị trốc gốc, rễ. Cây bị nghiêng đổ > 450 so với trục thẳng đứng: Đối với các trường hợp trên không thể phục hồi cần phải thanh lý, bán gỗ.

2. Cây bị gãy cành cấp 1, cấp 2: Cưa vát 300 phần cành bị gãy, xử lý vết cưa bằng cách bôi Vaselin, để cây đâm chồi phục hồi.

3. Cây bị nghiêng <450: Cưa tỉa bớt tán để cây phục hồi, dùng dây kéo và cọc chống cho cây đứng trở lại.

Các trường hợp để lại phục hồi cần  tăng cường chăm sóc, tăng lượng phân bón để cây phục hồi nhanh, một hoặc 2 năm sau sẽ cho khai thác trở lại.

 

Các bài viết khác: