Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (11/12/2012)

Sáng 11-12, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính đợt 2-2012.

Tham gia lớp có hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tại các tỉnh miền Trung. Với thời gian gần 3 tháng, học viên tham gia lớp được nắm vững các vấn đề cơ bản về hệ thống cơ quan Nhà nước, về hành chính Nhà nước, về pháp luật và pháp chế XHCN Việt Nam; quản lý công tác hành chính tư pháp, công vụ – công chức và cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.

Qua khóa học, các học viên sẽ được củng cố kiến thức quản lý hành chính nhà nước để áp dụng vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của mình, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các tỉnh.

Theo thuathienhue.gov.vn

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: