Tin mới
 • 05-07-2019
 • Đinh Văn Chung
 • HUSTA.org
Quản trị tài nguyên Nước – Hiệu quả triển khai tại tỉnh Đắk Lắk

Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị tài nguyên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam” hỗ trợ phục hồi sinh kế từ những mô hình kinh tế phù hợp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát huy hiệu quả. Đây là dự án do 03 tổ chức đồng thực hiện là: Trung tâm Thiên nhiên và Con người, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh và Trung tâm…

Kinh tế
 • 04-07-2019
 • Đinh Văn Chung
Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trải dài trên địa phận của 5 trong số 9 huyện, thị xã của…

Kinh tế
 • 18-10-2018
 • Đinh Văn Chung
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế các khoáng chất công nghiệp như than bùn, cát thuỷ tinh, kaolin, có tiềm năng khá lớn,…

Kinh tế
 • 11-10-2018
 • Đinh Văn Chung
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản nguyên liệu xi măng có tiềm năng…

Kinh tế
 • 31-08-2018
 • Đinh Văn Chung
Thừa Thiên Huế là tỉnh có nhiều loại khoáng sản, hiện đang được các tổ chức và cá nhân khai thác với quy mô và…

Kinh tế
 • 21-03-2018
 • Đinh Văn Chung
Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ) là một tổ chức…

Kinh tế
 • 20-03-2018
 • Đinh Văn Chung
Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) có bề dày lịch sử gần 110 năm xây dựng và phát…

Kinh tế
 • 08-03-2018
 • Đinh Văn Chung
Phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập là nội dung chương trình Cà phê doanh nhân do Trung tâm Truyền thông và Tổ…

Kinh tế
 • 01-03-2018
 • Đinh Văn Chung
Xây dựng nông thôn mới cần sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó, mỗi tổ chức có chức…

Kinh tế
 • 08-02-2018
 • Đinh Văn Chung
Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ) được thành lập…

Kinh tế
 • 29-11-2017
 • Hồ Đức Hưng
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự bùng nỗ mạnh mẽ về công nghệ…


 


 

1  2  3  4  5  6  >|