Tin mới
  • 09-07-2021
  • TS Phan Thanh Hải
Nghệ thuật ẩm thực Huế

Nói đến Huế, người ta không chỉ nghĩ đến một cố đô hoa lệ với điện đài lầu các vàng son, một thành phố xanh trữ tình được tôn vinh là “kiệt tác thơ-kiến trúc đô thị”, mà chắc chắn còn nghĩ ngay đến một di sản độc đáo khác của cố đô: Nghệ thuật ẩm thực Huế.


 Kinh tế
Kinh tế – Xã hội
  • 05-07-2019
  • Đinh Văn Chung
Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị tài nguyên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam” hỗ trợ…Xã hội
Kinh tế – Xã hội
  • 02-07-2021
  • Bích Đào
Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành thực hiện chương trình phổ biến…