Người dân thoát nghèo từ cây Mướp đắng trái vụ

Hiện nay mướp đắng là một loại rau quả trồng và bán được quanh năm trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế khá lớn, vì vậy, nông dân của huyện Quảng Điền đã tiến hành trồng mướp đắng trái vụ. Nhờ ứng dụng các biện pháp chăm sóc tốt nên mướp đắng trồng trái vụ đã giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Hội nghề cá nâng cao hiệu quả hoạt động trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Năm 2014, Hội Nghề cá Thừa Thiên Huế (HNC) được hỗ trợ triển khai các dự án và giúp chi hội nghề cá cơ sở xây dựng mạng lưới bảo vệ các khu bãi giống, bãi đẻ, giúp hội viên bám sát hoạt động và sản xuất hiệu quả. Nhờ đó ngày càng có nhiều chi hội hoạt động có hiệu quả góp phần bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Diễn văn của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng

Sáng 2/2 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015).

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng

Hôm nay (2/2), tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015).

Tổng Bí thư: Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó yếu tố con người là quyết định. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm… thì mới có được niềm tin của nhân dân-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng.

Những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm Khoa học Công nghệ của cả nước

Ngày 15/11/2011, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”. Đến nay, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, có thể nói, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN;) đã có những chuyển biến và đạt…

Đón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đưa đất nước tiếp tục tiến lên

Lời Bộ Biên tập: Kết thúc năm 2014, đất nước ta, dưới ngọn cờ của Đảng, tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng, đưa công cuộc đổi mới không ngừng phát triển toàn diện và ngày càng vững chắc. Trước thềm Năm mới 2015, những dự cảm lớn, những công việc lớn đang đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cổ vũ dân tộc ta…

Luật về Hội – Những yêu cầu đặt ra từ Hiến pháp 2013

Ngày 25/12/2014, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Ủy ban Pháp luật tổ chức Hội thảo “Luật về Hội – Những yêu cầu đặt ra từ Hiến pháp 2013”.

Mọi tài sản tham nhũng phải được thu hồi

Một nội dung quan trọng của công tác đấu tranh chống tham nhũng là mọi tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu. Thực tế cho thấy, công tác thu hồi tài sản tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ thu hồi thấp, rất khó phát hiện để thu hồi. Đây là thách thức lớn đòi hỏi phải nỗ lực tìm ra giải pháp.

Ngư dân Quảng Thái chung tay xây dựng các quy chế bảo vệ môi trường phá Tam Giang

Xã Quảng Thái có diện tích đầm phá 650 ha, với hơn 500 hộ dân tham gia sinh sống đánh bắt nguồn lợi thủy sản trên đầm phá Tam Giang. Đây là tiềm năng thúc đẩy sự bứt phá vươn lên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do sự khai thác nguồn lợi thủy sản trong khu vực một cách ồ ạt, phá Tam Giang bị ô nhiễm dẫn đến dịch bệnh ở vật nuôi thường xuyên…

1  2  3  4  5  »  »»