Ký kết chương trình phối hợp phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân (07/04/2014)

Ngày 07/4/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết Thỏa thuận chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị trong công tác phổ biến kiến thưc khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đ/c Trần Giải – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Đ/c Trần Văn Lập – Phó chủ tịch Hội Nông dân phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Hội Nông dân tỉnh

Thông qua ký kết thỏa thuận này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chủ động cung cấp rộng rãi, kịp thời và chính xác thông tin khoa học và kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp triển khai công tác chuyển giao các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến phù hợp với các điều kiện sản xuất của nông dân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, miền núi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Trần Giải – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đánh giá cao tầm quan trọng trong việc ký kết thỏa thuận này. Theo đó, việc ký kết thỏa thuận phối hợp công tác giữa 2 đơn vị sẽ là cơ hội tăng cường phối hợp, liên kết giữa các tổ chức, đoàn thể để kết nối, tạo sức mạnh tổng hợp, tích cực hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực sản xuất, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Người cập nhật: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: