Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2016

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO
THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG
                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX – NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-BTCCT ngày 14/10/2015 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2016)

 

 
   

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc;

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2016;

Căn cứ Quyết định số: 1996/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2016; 

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) ban hành Thể lệ Cuộc thi lần thứ IX, năm 2016  như sau:

Điều 1. Tôn chỉ, mục đích

Cuộc thi được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của Thanh thiếu niên, Nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

 Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

1. Các cơ quan tổ chức:

– Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Sở Khoa học và Công nghệ;

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực.

2. Các cơ quan phối hợp:

– Sở Tài chính;

– Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Báo Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Ban Tổ chức, Ban Thư ký

1. Ban Tổ chức: Ban Tổ chức Cuộc thi do UBND tỉnh quyết định thành lập. Ban Tổ chức gồm:

– Trưởng ban do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đảm nhiệm;

– Các Phó ban do đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đảm nhiệm;

– Các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị xã, thành phố và một số cán bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Ban Thư ký: Ban Thư ký do Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập. Ban Thư ký gồm các thành viên là cán bộ và chuyên viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 

Điều 4. Đối tượng dự thi 

Tất cả Thanh thiếu niên, Nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (có ngày sinh từ 31/7/1997 đến 31/7/2010). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Điều 5. Lĩnh vực dự thi

Công trình dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 6. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi

1. Công trình dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng.

2. Công trình dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm và bản thuyết minh.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này;

4. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Điều 7. Yêu cầu đối với người dự thi 

1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại điều 4 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất);

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm mô hình, sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 8. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

3. Bản thuyết minh (4 bộ).

4. Bản tóm tắt (4 bộ và gửi kèm file mềm).

5. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh: 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau.

6. Bản photo giấy khai sinh của người dự thi.

(Ban tổ chức không hoàn trả lại hồ sơ dự thi)

Điều 9. Giải thưởng

– 01 giải Đặc biệt:                      8 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

– 05 giải Nhất, mỗi giải trị giá:   6 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

– 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá:     4 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

– 10 giải Ba, mỗi giải trị giá:      3 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

– 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

(mỗi lĩnh vực tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến khích)

Các tác giả đạt giải cao còn được đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng danh hiệu Tuổi trẻ sáng tạo và được chọn tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

Điều 10. Thời gian tổ chức

– Phát động Cuộc thi: Tháng 7 năm 2015;

– Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết 17 giờ 00 ngày 20/4/2016 (tính theo dấu bưu điện);

– Tổ chức chấm thi: Đầu tháng 5/2016;

– Tổ chức trao giải thưởng vào cuối tháng 5 năm 2016.

– Tuyển chọn hồ sơ tham gia Cuộc thi toàn quốc tháng 6 tháng 7/2016;

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Điện thoại: 3897871/3845091 – Fax: 054.3845091

– Email: banthongtinlhhhue@gmail.com  – Website: www.husta.org .

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan tổ chức và phối hợp tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể, có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai Cuộc thi.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm:

– Tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham gia.

– Tiếp nhận, tổng hợp các đề tài dự thi.

– Thành lập Hội đồng chấm thi, tổ chức chấm thi.

– Xem xét, quyết định việc trao giải, tổ chức trưng bày triển lãm, tổ chức lễ trao giải thưởng.

Điều 13. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Thư ký tổng hợp trình Ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

 

                                   TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                                    TRƯỞNG BAN

 

                                    (Đã kỹ)

 

                                     CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH   

                                                                              GS.TS. Trần Hữu Dàng

 

Click vào đây để downlaod mẫu phiếu đăng ký tham dự

Hướng dẫn viết thuyết minh

Công văn triển lãm và chấp 

Mẫu poster

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: