Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014

Ban tổ chức trân trọng mời các em từ 06 đến 19 tuổi tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ VII – NĂM 2014

———

 

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 – năm 2014 của Ban chỉ đạo Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc;

Căn cứ quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2014 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014;  

Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) ban hành Thể lệ Cuộc thi lần thứ VII – năm 2014  như sau:

Điều 1. Tôn chỉ, mục đích

Cuộc thi được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của Thanh thiếu niên, Nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

 Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

1. Các cơ quan tổ chức:

– Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật;

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Sở Khoa học và Công nghệ;

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan thường trực.

2. Các cơ quan phối hợp:

– Sở Tài chính;

– Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Báo Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Ban Tổ chức, Ban Thư ký

1. Ban Tổ chức: Ban Tổ chức Cuộc thi do UBND tỉnh quyết định thành lập. Ban Tổ chức gồm: Trưởng ban do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đảm nhiệm;

Phó ban do đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT đảm nhiệm. Các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế.  

2. Ban Thư ký: Ban Thư ký do Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập. Ban Thư ký gồm các thành viên là đại diện các cơ quan: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ.

Ban Tổ chức và Ban Thư ký Cuộc thi thành lập một lần để điều hành cuộc thi hàng năm, trong trường hợp có thành viên phải thay đổi thì mới có quyết định bổ sung để thay thành viên khác.

Điều 4. Đối tượng dự thi  

Tất cả các em Thanh thiếu niên, Nhi đồng trong cả nước từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 31/7/1995 đến 31/7/2008). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Điều 5. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập.

2. Phần mềm tin học.

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 6. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi

1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng.

2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình, sản phẩm và bản thuyết minh. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng các “phế liệu” trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này;

– Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Điều 7. Yêu cầu đối với người dự thi 

1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại điều 4 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả đầu tiên có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất);

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 8. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

3. Bản thuyết minh.

4. Bản tóm tắt (không quá 2 trang giấy A4, gửi bằng file mềm ).

5. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh: 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau.

6. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi (bản photo).

Điều 9. Giải thưởng

– Giải Đặc biệt            :     5 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

– Giải Nhất                  :     4 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

– Giải Nhì                   :     3 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

– Giải Ba                     :     2 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

– Giải Khuyến khích    :     1 triệu đồng và Giấy chứng nhận của BTC

Các tác giả đoạt giải cao còn được đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh xét tặng danh hiệu Tuổi trẻ sáng tạo và được chọn tham gia Cuộc thi sáng tạo toàn quốc.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

Điều 10. Thời gian tổ chức

– Phát động Cuộc thi: tháng 11 năm 2013.

– Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 15/6/2014 (tính theo dấu bưu điện);

– Tổ chức chấm thi: Cuối tháng 6/2014.

– Tuyển chọn hồ sơ tham gia Cuộc thi toàn quốc: 15/7/2014

– Tổ chức trưng bày triển lãm và trao giải thưởng: Quý IV năm 2014

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

– Địa chỉ: Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

– Điện thoại: 3897871/3845091 – Fax: 054.3845091

– Email: banthongtinlhhhue@gmail.com  – Website: www.husta.org .

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan tổ chức và phối hợp tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể, có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai Cuộc thi.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm:

– Tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia.

– Tiếp nhận, tổng hợp các đề tài dự thi.

– Thành lập Hội đồng thi, tổ chức chấm thi.

– Xem xét, quyết định việc trao giải, tổ chức trưng bày triển lãm, tổ chức lễ trao giải thưởng.

Điều 13. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Bản thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Thư ký tổng hợp trình Ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

 

                                                         BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                                                       

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: