Thông báo triển lãm và chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2019 (07/04/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2019. Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2019 tổ chức triển lãm và chấm thi:

Thời gian:

–         Trưng bày: 14 giờ 00 ngày 10 tháng 4 năm 2019.

–         Triển lãm và chấm thi: 7 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, số 10 Lê Lợi, thành phố Huế.

Đề nghị các đơn vị có đề tài tham dự tạo điều kiện cho tác giả/ nhóm tác giả và giáo viên hướng dẫn tham dự trưng bày, triển lãm và chấm thi.

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các trường, phụ huynh và các em học sinh tham dự triển lãm các mô hình sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2019.

Mẫu poster

Ban Tổ chức Cuộc thi

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: