Liên đoàn Lao động tỉnh: tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 (09/01/2015)

Ngày 08/01, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh mở rộng lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2013-2018) tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2014, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được Liên đoàn lao động tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, hướng đến đối tượng CNVCLĐ nghèo với nhiều hoạt động thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ như “Lao động giỏi Lao động sáng tạo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, trong năm 2014 có 3.723 đề tài, nghiên cứu, sáng kiến, sáng tạo của CNVCLĐ được nghiệm thu và công nhận, có 40 công trình, sản phẩm thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm được công nhận với trị giá hơn 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra các cấp Công đoàn trong tỉnh còn tổ chức nhiều hội thi tay nghề nghiệp vụ giỏi, các hội thảo, hội thi chuyên đề, hội thi sân khấu, các cuộc thi viết … thu hút hàng vạn lượt CNVCLĐ tham gia với tinh thần tự giác cao, đem lại kết quả rất thiết thực cả về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng. Công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm. Đã tổ chức 1.235 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật lao động, Luật công đoàn, Hiến pháp năm 2013… cho hơn 45.302 cán bộ công đoàn và CNVCLĐ tham gia. Có 100% LĐLĐ Huyện, Thị xã, Thành phố, CĐ cấp trên cơ sở và 70% CĐCS đã triển khai Hiến pháp năm 2013 đến với CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn đã tổ chức định kỳ “Ngày pháp luật” hàng quý, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ CĐCS tham dự. Tập trung thực hiện việc vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, trọng tâm là ở các doanh nghiệp có 20 lao động trở, tính đến ngày 30/12/2014 toàn tỉnh đã phát triển được 4.004 đoàn viên, đạt 123% so kế hoạch, thành lập mới 28 Công đoàn cơ sở, trong đó có 5 CĐCS tách ra từ các CĐCS; đạt tỷ lệ 73,68% so kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn các cấp và phong trào thi đua yêu nước của giai cấp công nhân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt động Công đoàn như: công tác vận động, tập hợp công nhân lao động vào tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn nhiều bất cập, một số tổ chức công đoàn chưa thực sự là chỗ dựa tin cậy, là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chưa ngang tầm với sự trưởng thành và đòi hỏi của giai cấp công nhân trước yêu cầu mới, một bộ phần công nhân chậm thích nghi với cơ chế thị trường, còn hạn chế về bản lĩnh chính trị, ý thức giác ngộ giai cấp, về nắm vững chính sách pháp luật, về tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Trong thời gian tới, để góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; tập trung hướng mạnh về cơ sở, giải đáp những vấn đề thực tiền sản xuất và đời sống đặt ra, gắn với phong trào thi đua yêu nước , khơi dậy và phát huy nguồn lực trong công nhân, viên chức, lao động, nhạy bén phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng phong trào; Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân và người lao động, thực hiện tốt các chính sách nhà ở cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp có những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hớn so với quy định của pháp luật về lao động, khuyến khích việc xây dựng các công trình nuôi dạy trẻ, nhà văn hóa, tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT bảo đảm những điều kiện thuận lợi để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, trước mắt, từ đây đến Tết Nguyên đán các cấp Công đoàn tăng cường giám sát việc trả lương, thưởng tết cho công nhân, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ công nhân, người lao động có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn.  Công đoàn cần đa dạng hóa hình thức tập hợp, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với cơ chế quản lý và hình thức sở hữu, phù hợp với điều kiện lao động; Cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao hoạt động của tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế…

Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

Tại hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Kết quả: Đồng chí Nguyễn Nam Tiến – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đạt: 40 phiếu tín nhiệm cao (88,89%); 05 phiếu tín nhiệm (11,11%). Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đạt 35phiếu tín nhiệm cao (77,78%), 06 phiếu tín nhiệm (13,33%), 04 phiếu tín nhiệm thấp (8,89%). Đồng chí Trần Quang Vinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đạt 23 phiếu tín nhiệm cao (51,11%); 17 phiếu tín nhiệm (37,78%); 05 phiếu tín nhiệm thấp (11,11%). Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đạt 28 phiếu tín nhiệm cao (62,22%); 15 phiếu tín nhiệm đạt (33,33%) và 02 phiếu tín nhiệm thấp (4,45%).

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Viên chức tỉnh, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 04 tập thể; Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 13 tập thể và 06 cá nhân;…(Ảnh dưới)

Trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ cho các đơn vị

 

 

 

Trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ cho các tập thể và cá nhân

 

Theo thuathienhue.gov.vn

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: