LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TT-HUẾ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: Số 6 Phan Bội Châu, thành phố Huế

ĐT: 054.3845091/3898871 – Fax: 054.3845091

 


Xem LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TT-HUẾ ở bản đồ lớn hơn

( * ) Bắt buộc nhập
Người gửi: *
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tiêu đề: *
Tóm tắt: *