Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 (11/07/2018)

Sáng ngày 11/7, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trọng tâm là chuẩn bị cho công tác tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên hiệp hội tỉnh (17/9/1993-17/9/2018) và Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018- 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp hội cho biết: Trong thời gian qua, Liên hiệp hội đã triển khai một số hoạt động nhằm củng cố, ổn định tổ chức như: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; thành lập mới 1 trung tâm, đó là: Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao Khoa học và Công nghệ và Khởi nghiệp (SET.UP), kiện toàn Ban biên tập Bản tin Khoa học và Kỹ thuật, thúc đẩy 03 hội thành viên tổ chức đại hội nhiệm kỳ. Tính đến nay Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế có 47 hội thành viên, 12 đơn vị trực thuốc gần 30 nghìn hội viên.

 

Bên cạnh đó, các hoạt động sáng tạo cũng được Liên hiệp hội chú trọng triển khai như: tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ XI, năm 2018, triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ lần thứ IX. Ngoài ra, Liên hiệp hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phố biển kiến thức với nhiều nội dung, hình thức phong phú: nâng cao chất lượng của Bản tin Khoa học Kỹ thuật và Trang Thông tin điện tử, phối hợp với Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội người cao tuổi tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với các hội thành viên triển khai nhiều hoạt  động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm Kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam…Các hội thành viên tổ chức nhiều hoạt động như: bồi dưỡng nghiệp vụ, nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên; tích cực tham gia các hoạt động xã hội hóa giáo dục, đào tạo, phổ biến pháp luật, y tế, thể dục thể thao, tập huấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào thực tế sản xuất, điển hình như các Hội Luật gia, Hội Tim mạch, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Chăn nuôi Thú y, Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Đông y…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đại biểu thống nhất triển khai các nội dung chính là: tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và kế hoạch hoạt động chuyên môn 2018; tổ chức Giải Thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ lần thứ IX; Tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên hiệp hội tỉnh (17/9/1993-17/9/2018) và tổ chức đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KHoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018- 2023. Các đại biểu tham dự đã đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của Liên hiệp hội.

Hồ Thành

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: