Nếu Quý vị có điều gì cần tư vấn về khoa học công nghệ, xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây. Vui lòng bấm vào câu hỏi để xem nội dung trả lời.
Tôi nghe nói nhiều về mô hinh VAC, VACR,nhưng chưa biết về mô hinh VACB là gi? mô hình này mang lại lợi ích như thế nào?
Mai Văn Bảy (bayvmai65@gmail.com) – 17/12/2014


Đáp mô hinh VACB là Vườn – Ao – Chuồng – Biogas, thực chất đây là mô hình sản xuất tổng hợp khép kín VAC cộng thêm với việc xây dựng hầm biogas đem lại thêm nhiều lợi ích lớn lao cho nông dân. Tất cả phân, nước giải của người, gia súc, gia cầm, cùng phụ phế phẩm nông nghiệp khác, rác hữu cơ…sau khi dưa váo hầm biogas sẽ chuyển hóa thành một loại phân bón có hiệu lực cao đối với cây trồng, không mang yếu tố vi khuẩn gây bệnh, không còn trứng giun sán. Dùng nước thải lấy ra từ hầm biogas bón cho cây trồng, ao cá tiết kiệm chi phí mua phân hóa học. Môi trường sạch sẽ hơn, không còn mui hôi của chất thải chăn nuôi. Ngoài ra khí sinh học còn là nguồn nhiên liệu thân thiên môi trường  để dun nấu, thấp sáng, suwoir ấm, chạy máy nổ, động cơ,..góp phần bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới sạch đẹp hơn, giàu có và văn minh hơn.

Văn Bình – Hồ Thành

 

Các bài viết khác: