Mẫu phiếu đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lẫn thứ VII, năm 2015

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội thi) được tổ chức 2 năm 1 lần (vào các năm lẻ) dành cho các tác giả, nhóm tác giả có những giải pháp kỹ thuật mới, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị khoa học – kinh tế – xã hội nổi bật, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các bạn có thể tải về mẫu Phiếu đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật  tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2015 tại đây

Người cập nhật: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: