Mời tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019

  • Đinh văn Chung
  • 09-05-2019
  • 792 lượt đọc
Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Thực hiện Kế hoạch số: 80/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019 (sau đây gọi tắt là Hội thi); Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tôn vinh và ghi nhận công lao của các cán bộ khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến hay đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh và đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao, đồng thời tuyển chọn các giải pháp kỹ thuật tiêu biểu tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15, năm 2018-2019.

Ngày 26/4/2019, Ban Tổ chức đã họp, quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019.

Trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân có các giải pháp kỹ thuật mới, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019.

Lể lệ Hội thi 2019

Mẫu phiếu tham dựCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM