Nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội (14/10/2014)

Trong các ngày 10-11/10/2014, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo –  tập huấn về nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho hơn 70 đại biểu đến từ 11 Liên hiệp hội địa phương của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự hội thảo còn có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và Tiến sĩ Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ  Phạm Bích San, Phó tổng thư ký, trưởng ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp hội Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo tập huấn này, các đại biểu đã được truyền đạt và thảo luận 5 nội dung: hướng dẫn thực hiện Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phân tích và vận động chính sách; Liên hiệp hội Việt Nam với kinh nghiệm hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; vai trò của truyền thông đại chúng trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Liên hiệp hội các tỉnh. 

Hội thảo góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của hệ thống Liên hiệp hội trong việc đề xuất, tham mưu cho các tổ chức đảng, nhà nước, chính quyền địa phương những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương chính sách phát triển của đất nước, địa phương; cung cấp cho các ngành, các cấp của địa phương có thêm cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn, độc lập, khách quan phục vụ quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các đề án và các cơ chế chính sách. Đây cũng là cơ sở để giúp Liên hiệp hội tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và định hướng về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tin: Hồ Thành

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: