Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng năm 2020

  • Liên hiệp Hội
  • 31-07-2020
  • 268 lượt đọc
Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng

Căn cứ Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới;

     Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (Ban Tổ chức Cuộc thi) thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (Trước đây dự kiến sẽ tổ chức vào lúc 20h00 ngày 12/8/2020)

     Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 vào thời điểm thích hợp và sẽ có thông báo sau.

     Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để phối hợp thực hiện.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM