Nghiên cứu sáng tạo bộ phần mềm chữ Thái, chữ Chăm

Nội dung chính của đề tài bao gồm: Nghiên cứu kiến trúc bộ gõ bàn phím chuẩn của Android; Nghiên cứu kỹ thuật xử lý font để hiển thị được chữ Thái, chữ Chăm trên thiết bị Android của các nhà sản xuất khác nhau; Nghiên cứu ứng dụng API RESTful Web service để cung cấp công cụ cho phép các loại thiết bị di động truy cập cơ sở dữ liệu từ điển trực tuyến; Làm bộ font tích hợp chữ Nôm,chữ Thái, chữ Chăm cho Android; Làm phần mềm bàn phím chữ Thái cho thiết bị Android; Làm phần mềm Notepad để đánh máy và hiển thị chữ Thái; Làm phần mềm bàn phím chữ Chăm cho thiết bị Android; Làm phần mềm Notepad để đánh máy và hiển thị chữ Chăm; Làm phần mềm từ điển tra cứu trực tuyến cho chữ Thái và chữ Chăm, sử dụng mô hình công nghệ API RESTful cho phép thiết bị di động truy cập trực tuyến vào máy chủ cơ sở dữ liệu từ điển.

Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nghiên cứu và bảo tồn chữ viết ngôn ngữ các dân tộc Thái, Chăm, hai tác giả Phan Anh Dũng và Nguyễn Thành Mãn đã thực hiện đề tài xây dựng phần mềm chữ Thái, chữ Chăm trên nền tảng di động Google Android.

Nội dung chính của đề tài bao gồm: Nghiên cứu kiến trúc bộ gõ bàn phím chuẩn của Android; Nghiên cứu kỹ thuật xử lý font để hiển thị được chữ Thái, chữ Chăm trên thiết bị Android của các nhà sản xuất khác nhau; Nghiên cứu ứng dụng API RESTful Web service để cung cấp công cụ cho phép các loại thiết bị di động truy cập cơ sở dữ liệu từ điển trực tuyến; Làm bộ font tích hợp chữ Nôm,chữ Thái, chữ Chăm cho Android; Làm phần mềm bàn phím chữ Thái cho thiết bị Android; Làm phần mềm Notepad để đánh máy và hiển thị chữ Thái; Làm phần mềm bàn phím chữ Chăm cho thiết bị Android; Làm phần mềm Notepad để đánh máy và hiển thị chữ Chăm; Làm phần mềm từ điển tra cứu trực tuyến cho chữ Thái và chữ Chăm, sử dụng mô hình công nghệ API RESTful cho phép thiết bị di động truy cập trực tuyến vào máy chủ cơ sở dữ liệu từ điển.

Đây là đề tài mới trên phạm vi toàn quốc và thế giới. Đề tài này đã đưa chữ Thái và chữ Chăm vào thiết bị di động. Việc sử dụng công nghệ API RESTful để trong phần mềm từ điển là một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Việc dùng công nghệ API RESTful Web service thay cho các web service kiểu cũ để tra cứu trực tuyến là một xu hướng công nghệ mới. Đây là mô hình kiến trúc đơn giản, gon nhẹ mà hiệu quả, phù hợp với các ứng dụng di động.

Công trình nghiên cứu này đã góp phần vào sự nghiệp bảo tồn văn hóa các dân tộc, là công cụ hữu hiệu và hấp dẫn giúp người dân các dân tộc thiểu số học ngôn ngữ của dân tộc mình; đồng thời giúp các nhà nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc có công cụ soạn thảo tài liệu, viết giáo trình giảng dạy, trao đổi trực tiếp thông tin trên mạng bằng chữ Thái, chữ Chăm chuẩn Unicode.. Công trình nghiên cứu này tiếp tục phát triển  trên nền tảng các đề tài khoa học trước đây một cách có hệ thống, tạo thành một tổng thể có quy mô khá lớn, hỗ trợ đa nền tảng và có khả năng tiếp tục mở rộng, phạm vi áp dụng có thể cả nước ngoài. Phần từ điển chuyển từ tra cứu ngoại tuyến sang tra cứu trực tuyến phù hợp với tình hình phổ biến của các mạng di động Wifi, 3G, 4G hiện nay. Công trình bước đầu đã khẳng định được giá trị sử dụng, giúp người dân cảu các dân tộc Thái, Chăm tiếp cận những công nghệ mới trên các thiết bị di động để học tập, sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình. Công trình có phạm vi sử dụng cả trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII đảnh giá cao tính mới, tính sáng tạo và những đóng góp thiết thực của công trình nghiên cứu này trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc.

                                                                                                                                                                   Huệ Nhân

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: