Mỹ buộc tội Trung Quốc tấn công Lầu Năm Góc


“Chúng liên tục tạo ra các nỗ lực tấn công vào Cục Phòng vệ Trung ương”, đồng thời chứng minh rằng các cuộc tấn công đang tăng dần, mục đích là…

Thu hút nguồn lực kiều bào còn hạn chế


Mặc dù đã có những chính sách mang tính cởi mở hơn, nhưng việc thu hút nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng đất nước vẫn chưa thực sự tương xứng và…

Giáo sư gốc Việt và xe lăn thông minh tự điều khiển bằng ý nghĩ


Giáo sư – Tiến sĩ gốc Việt – Hùng Nguyễn, Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin của Đại học Sydney (UTS, Australia) và các cộng sự vừa công bố đã…

Những kinh nghiệm bước đầu trong phản biện xã hội


Năm 2011, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh và các hội thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động tư vấn và phản biện, cả tư…

Phụ cấp công vụ: thiếu thống nhất, thừa tâm tư


Hiện nay, Nhà nước có chế độ phụ cấp công vụ 25% thu nhập theo hệ số lương cho cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, Đảng, Tổ chức…

Ngày Sân khấu Việt Nam tại Huế


Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2011, ngày 12/8 âm lịch hàng năm được chọn là “ Ngày Sân khấu Việt Nam”. Cùng với giới nghệ sĩ sân…