Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016 (21/08/2014)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ký ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của tỉnh (bao gồm kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển); Chỉ đạo chung chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, quyết định quy mô và phê duyệt các dự án đầu tư; Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm, các khoản chi từ dự phòng, chi phát sinh từ ngân sách nhà nước; Chiến lược và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dài hạn của các ngành, địa phương; Công tác quy hoạch và xây dựng cơ bản, những vấn đề chung về công tác an toàn giao thông; Công tác quốc phòng, an ninh; Công tác địa giới hành chính, xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; Công tác cải cách hành chính, những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; Ngoại giao và quan hệ đối ngoại, kinh tế đối ngoại (bao gồm cả đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân); Công tác biên giới và các vấn đề biển đông – hải đảo; Các vấn đề về nhân quyền, thanh tra, phòng chống tham nhũng; Công tác xúc tiến đầu tư; Những nhiệm vụ có tính đột phá, cấp bách trong từng thời gian thuộc các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành; Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh; Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành theo lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Văn Cao trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục Thống kê, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh.

Đồng chí Lê Trường Lưu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.

Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong khối kinh tế tổng hợp (ngoài các vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo), bao gồm: kế hoạch, tài chính, giá cả, ngân hàng, chứng khoán, thống kê. Đồng chí Lê Trường Lưu phụ trách các lĩnh vực:Xem xét ký duyệt các quyết định đầu tư, qui trình triển khai thực hiện các dự án khi Chủ tịch đi công tác dài ngày hoặc được Chủ tịch giao nhiệm vụ; Tài chính, ngân hàng, giá cả, bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế); Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới, khí tượng thủy văn; Phòng chống bão lụt – cứu hộ cứu nạn;  Công tác tư pháp; Công tác dân tộc; Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; Trực tiếp xử lý thường xuyên về an toàn giao thông; Xử lý thường xuyên về công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; Theo dõi và chỉ đạo giải quyết  khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch; Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành theo lĩnh vực phụ trách;

Đồng chí Lê Trường Lưu trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong khối kinh tế ngành (ngoài các vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo), gồm: công nghiệp, thương mại và dịch vụ, quản lý thị trường (cả thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng), xây dựng, tài nguyên và môi trường, công tác hải quan; Tài nguyên và môi trường; Công tác địa chính, quản lý nhà, đất ở, đất chuyên dùng, công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng, tái định cư; Công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, trụ sở cơ quan nhà nước; Xây dựng và quản lý đô thị; Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Khoa học công nghệ, sở hữu công nghiệp; Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; Công tác tôn giáo; Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, nghiệp vụ văn phòng cơ quan hành chính; Chỉ đạo nội dung Cổng thông tin điện tử tỉnh; Theo dõi và chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan lĩnh vực phụ trách; Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch; Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành theo lĩnh vực phụ trách;

Đồng chí Phan Ngọc Thọ trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Phát triển Khu đô thị mới, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; Y tế, dân số – kế hoạch hóa gia đình và trẻ em; Giáo dục và đào tạo; Lao động, thương binh và xã hội; Công tác thông tin; Khoa học xã hội và nhân văn; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh; Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể nhân dân, một phần công tác đối ngoại nhân dân do Chủ tịch phân công; Làm người phát ngôn của UBND tỉnh theo quy định của Chính phủ; Theo dõi và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành theo lĩnh vực phụ trách; Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch; Theo dõi Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Huế, Đại học Phú Xuân, Bệnh viện Trung ương Huế, các trường cao đẳng và các cơ sở y tế trung ương trên địa bàn; VTV Huế, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Dung trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Festival Huế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nhà báo, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Nhà Xuất bản Thuận Hóa.

 

Theo thuathienhue.gov.vn

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: