Phát huy sáng tạo, sáng chế của quần chúng nhân dân để xây dựng Thừa Thiên Huế giàu đẹp

Những năm qua, các phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đã đạt được những thành tựụ quan trọng góp phần cho phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà. Qua phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, mười tám (18) nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu được gặp mặt và tôn vinh lần này với những thành tựu và vinh quang của họ đã được biết tới không chỉ trong gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, tỉnh, trong nước mà còn trên tầm quốc tế, góp phần làm rạng danh tự hào sức sáng tạo của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực tiễn đã chứng minh “Sáng tạo chính là chìa khóa đưa thế giới không ngừng phát triển” và đã đạt được những thành tựu to lớn đã giúp nhân loại có được nền văn minh và cuộc sống như hôm nay.

Những năm qua, các phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật  phục vụ sản xuất, đời sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và đã đạt được những thành tựụ quan trọng góp phần cho phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà. Qua phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Tiềm năng sáng tạo trong nhân dân ta là nguồn tài nguyên giá trị nhất của đất nước, nguồn tài nguyên vô tận mà càng khai thác, sử dụng thì càng thêm giàu có, phong phú”. Và để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, thì “không có cách nào khác” là phải dựa vào và phát huy tài nguyên đó. Do đó, cần phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân là vô cùng quan trọng.

Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích động viên phong trào sáng tạo, sáng chế của mọi tầng lớp nhân dân, đây có thể là một nhà khoa học được đào tạo bài bản, làm việc trong các viện nghiên cứu, các trường đại học hay một người nông dân không được học hành bài bản nhưng xuất phát từ nhu cầu thực tế, đa mê, tìm tòi đã sáng tạo ra những máy móc thiết bị góp phần tăng năng suất lao động. Ở Thừa Thiên Huế, cũng như các địa phương trong cả nước, trong thời gian qua, phong trào sáng tạo trong quần chúng nhân dân được phát triển rất mạnh mẽ. Họ là những người nông dân, công nhân, người thợ, người lao động bình thường chưa từng qua các trường lớp đào tạo chuyên môn kỹ thuật nào, nhưng với ý tưởng sáng tạo và mong muốn cải thiện đời sống, phương tiện làm việc, giảm sức lao động, họ đã có những sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn đời sống, giúp ích rất lớn cho việc cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thành quả của các nhà sáng chế không chuyên cho thấy vai trò và tiềm năng to lớn của quần chúng nhân dân trong hoạt động đổi mới sáng tạo, rất cần được trân trọng, phát huy và nhân rộng thông qua việc đẩy mạnh hơn nữa các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở địa phương, đơn vị sản xuất, cơ quan, doanh nghiệp,…

Trong quá trình hoạt động sáng tạo thực tiễn và cống hiến, đã xuất hiện những tổ chức, cá nhân điển hình xuất sắc, đã có những đóng góp chung cho sự phát triển trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế giàu đẹp. Mười tám (18) nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu (danh sách xem TẠI ĐÂY) được gặp mặt lần này với những thành tựu và vinh quang của họ đã được biết tới không chỉ trong gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, tỉnh, trong nước mà còn trên tầm quốc tế, góp phần làm rạng danh tự hào sức sáng tạo của nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trí Huế

Người cập nhật: Hồ Thành

Các bài viết khác: