Phát huy tối đa tiềm lực của trí thức khoa học công nghệ Việt Nam (06/01/2016)

Chiều 05/01/2016 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH &CN) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức lễ ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự lễ kí kết có Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam – Đặng Vũ Minh, Bộ trưởng Bộ KH &CN – Nguyễn Quân.

Lễ ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2016 – 2020

Lễ ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2016 – 2020

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN khẳng định: Chương trình phối hợp tập hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ trí thức KH &CN thuộc mọi thành phần kinh tế trong 20 năm qua giữa Bộ KH & CN và LHHVN là sự tiếp tục của quá trình phối hợp hoạt động giữa 2 cơ quan, trong đó Bộ KH &CN với vai trò là cơ quan Quản lý Nhà nước đã có nhiều đóng góp cho sự hình thành và triển khai các hoạt động của LHHVN. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, giúp huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị giám sát chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về KH&CN, giúp cho Bộ KH&CN, LHHVN  và các nhà khoa học vượt qua những khó khăn, thách thức để đóng góp nhiều hơn cho nền KH&CN của nước nhà.

ph2

 

 Ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN phát biểu

   Kết quả sau 20 năm thực hiện chương trình  phối hợp cho thấy LHHVN đã phát huy tốt sự hỗ trợ của Bộ KH &CN đã vươn lên mạnh mẽ thể hiện được vị trí vai trò của tổ chức tập hợp đội ngũ trí thức KHCNVN có nhiều đóng góp cho sự phát triển KH &CN của đất nước. Với những nội dung hợp tác phong phú, đa dạng, linh hoạt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của mỗi bên tham gia. Trong 20 năm thực hiện chương trình hành động đến nay đã có 2157 công trình tham gia giải thưởng Sáng tạo KH &CN VN, trong đó có 692 đoạt giải đã được ứng dụng vào cuộc sống. Số lượng đề tài dự thi ngày một đông, đến nay đã có 3638 đề tài tham gia, trong đó 789 đề tài đoạt giải. Ngoài ra, số lượng các Tổ chức KH &CN đã đăng ký hoạt động tại Bộ KH &CN  từ 237 (năm 1995) lên 1305 (năm 2014)…

ph3

 

 Ông Nguyễn Quân – Bộ trưởng Bộ KH &CN phát biểu

Chương trình phối hợp tập hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ trí thức KH &CN thuộc mọi thành phần kinh tế giữa Bộ KH & CN với LHHVN đã nâng cao hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong việc triển khai  các Nghị quyết của Trung ương Đảng về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại bộ, ngành và địa phương; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của Luật KH&CN; phát huy vai trò LHHVN trong việc hỗ trợ cho các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật KH&CN, góp phần để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển KH&CN; đồng thời,  nhân rộng những mô hình KH &CN tiêu biểu; Ngoài ra, thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội; nâng cao tiềm lực KH&CN góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. 

ph4

Các đại biểu tham dự lễ ký kết

Cuối buổi lễ đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2016 – 2020 giữa Bộ KH&CN và LHHVN về các lĩnh vực trọng tâm như: LHHVN chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN trong việc thực hiện chính sách về phát triển KHCN; tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ KH &CN về phát huy vai trò của trí thức VN; triển khai thực hiện QĐ 14/2014/QĐ – TTg của Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện; tổ chức hiệu quả diễn đàn trí thức VN; đẩy mạnh phong trào sáng tạo KHKT… Theo ông Nguyễn Quân – Bộ trưởng Bộ KH&CN: Sau chương trình ký kết này, Bộ KH & CN sẽ phối hợp với LHHVN xây dựng chương trình và kế hoạch phối hợp cụ thể phát huy những kết quả đã đạt được  về sự hợp tác giữa hai cơ quan trong 20 năm qua, đồng thời Bộ KH & CN sẽ hướng dẫn các Sở KH&CN phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT đồng cấp xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp một cách chi tiết để thực hiên hiệu quả của chương trình. 

 

Theo vusta.vn

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: