Phát triển chuỗi giá trị, tìm lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh

  • Husta.org
  • 01-02-2009
  • 537 lượt đọc

Một khóa học nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng về phát triển các chính sách, phân phối các nguồn lực và tìm ra lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh cho 20 học viên vừa được Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển Xã hội (thuộc Liên hiệp hội tỉnh) phối hợp với Chương trình Phát triển nông thôn Thừa thiên Huế tổ chức thực hiện.

Nội dung chương trình lớp tập huấn gồm: Các khái niệm cơ bản về chuỗi giá trị, các thành phần cơ bản trong chuỗi giá trị và xác định chuỗi giá trị (quy trình xác định chuỗi giá trị, phân tích chuỗi giá trị, xác định và lựa chọn các giải pháp định hướng thị trường, khảo sát khả năng thực hiện các giải pháp định hướng thị trường, xây dựng kế hoạch hoạt động can thiệp, đánh giá việc thực hiện phát triển chuỗi giá trị).

Ngoài việc tập trung nghiên cứu lý thuyết, các học viên còn được dành thời gian để tham gia thực hành phân tích chuỗi giá trị hàng đồ gỗ nội thất của một số cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ tại xã Hương Hồ, thành phố Huế và định hướng thị trường, xây dựng kế hoạch hoạt động can thiệp để chuỗi giá trị ngành hàng đồ gỗ nội thất có hiệu quả hơn.

Đây là khóa tập huấn thứ ba của Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển Xã hội, kể từ tháng 5/2008 trở lại đây.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM