Phát triển đô thị, Biến đổi khí hậu: Thách thức đặt ra! (15/09/2014)

Hội thảo UGEC/RMIT sẽ diễn ra vào ngày 17-18/09 tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 40 tổ chức thành viên đa quốc gia, mục tiêu tập trung xác định các vấn đề trong lĩnh vực đô thị hóa và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bên cạnh việc nắm bắt những lợi ích của việc đô thị hóa và giảm thiểu những tác động tiêu cực về môi trường và kinh tế, đây còn là một sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các nghiên cứu viên, các nhà hoạch định chính trị và các học viên trên nhiều quốc gia.

Với vai trò là khách mời cũng như là một đối tác chiến lược quan trọng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) bà Lâm Thị Thu Sửu sẽ trình bày vấn đề về “Vai trò của phụ nữ thành thị trong thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu” đề cập đến  những tác động xấu ảnh hưởng của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến phụ nữ – đối tượng dễ bị tổn thương. Thông qua đó  sẽ cho thấy khoảng cách giữa chính sách trong và ngoài nước liên quan tới khí hậu và giới trong chính sách khí hậu và phát triển đô thị.

Với việc đã tham gia nhiều dự án liên quan đến giới trong đánh giá rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai ở cả nông thôn và thành thị Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) cam kết sẽ trao quyền và nâng cao năng lực cho nhóm dễ bị tổn thương và phụ nữ để họ có thể nhận được những nguồn tài trợ cần thiết.

Hội thảo đang mở ra nhiều hướng đi mới cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng liên quan đến Biến đổi khí hậu.

Thanh Tâm (CSRD)

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: