Phong Điền triển khai Đề án phát triển y tế biển, đảo đến năm 2020 (27/04/2015)

UBND huyện Phong Điền vừa triển khai Đề án phát triển y tế biển, đảo huyện Phong Điền đến năm 2020 nhằm mục tiêu chung là bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở khu vực vùng biển của huyện Phong Điền được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe.

Đề án được triển khai tại Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã ven biển của huyện Phong Điền (xã Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải, Phong Hải). 

Mục tiêu cụ thể là cũng cố mạng lưới y tế đủ năng lực và phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển. Đến năm 2020, Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã ven biển có bác sỹ được đào tạo, bổ túc chuyên môn về Y học biển để có đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù vùng biển; đội Y tế dự phòng tại Trung tâm Y tế huyện có tổ chức 01 bộ phận chuyên trách đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã vùng ven biển đảm bảo triển khai tốt các dịch vụ y tế theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật; đầu tư xây dựng nâng cấp các Trạm Y tế ven biển đạt yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã theo quy định Bộ Y tế. 100% người lao động trên các phương tiện trên biển có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu.

Theo đó sẽ tập trung thực hiện các nội dụng quan trọng như: nâng cao nhận thức và năng lực quản lý Nhà nước về y tế biển, đảo; củng cố và phát triển cơ sở y tế dự phòng; phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh; tổ chức mạng lưới vận chuyển, cấp cứu; phát triển nguồn nhân lực cho y tế biển; thực hiện chính sách về tài chính, đầu tư cho y tế phù hợp với đặc thù của vùng biển và tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân vùng biển.

 

Theo thuathienhue.gov.vn

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: