Nếu Quý vị có điều gì cần tư vấn về khoa học công nghệ, xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây. Vui lòng bấm vào câu hỏi để xem nội dung trả lời.
Hỏi: Nuôi cá ao đất, thiếu chủ động nước thì nên chon nuôi những loại cá nào cho phù hợp và hiệu quả?
Ho Van Xam – Aluoi (hovanxam@gmail.com) – 12/10/2014


Đáp: Trong điều kiện thiếu chủ động nguồn nước, ao nước đứng ở A Lưới, người nuôi cá nên chọn những giống cá có thời gian từ khi nuôi đến thu hoạch ngắn, thả nuôi giống có kích thước lớn, tăng cường chăm sóc để rút ngắn thời gian nuôi.

Cần xác định khung thời vụ nuôi phù hợp, tránh nuôi trong khoảng thời gian nắng nóng, thiếu nguồn nước bổ sung trong năm.

Về đối tượng nuôi: Nên chọn các giống cá như cá rô phi, cá trê , cá chép hoặc có thể nuôi ghép cá rô phi với cá mè, cá trôi, cá trắm, có chép nhưng với tỷ lệ thấp.

Ngoai ra, Anh có thể liên hệ với trạm khuyến nông huyện A Lưới để tham khảo thêm một số mô hình nuôi cá có hiệu quả trên địa bàn và tư vấn kỹ thuật nuôi và chăm sóc. 

Thu Hà – Hồ Thành

 

Các bài viết khác: