Nếu Quý vị có điều gì cần tư vấn về khoa học công nghệ, xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây. Vui lòng bấm vào câu hỏi để xem nội dung trả lời.
Rầy nâu mật độ bao nhiêu con/m2 có ảnh hưởng đến năng suất và dùng thuốc gì phun để đạt hiệu quả?
Đặng Xuân Thanh (xuanthanhsvnl@gmail.com) – 25/12/2014


Đáp: Với tất cả mức độ nhiểm rầy đều có ảnh hưởng đến năng suất chất lượng lúa. Mức nhiễm nhẹ từ 750-1.500 con/m2, nhiễm trung bình từ 1.500-3.000 con/m2, nhiễm nặng là > 3.000 con/m2.  Tuỳ vào tình hình thực tế của đồng ruộng và thời gian sinh trưởng của lúa để có quyết định phòng trừ đúng thời gian.

Biện pháp phòng trừ

– Vệ sinh đồng ruộng: diệt cỏ, lúa chét.

– Dùng giống kháng rầy hoặc ít nhiễm rầy. Nếu thuận lợi thì nên dùng giống ngắn ngày thay cho giống dài ngày.

– Không dùng phân đạm quá nhiều.

– Không sạ cấy quá dày. Thời vụ gieo cấy tập trung, không gieo cấy lệch thời vụ chính quá nhiều.

– Hạn chế tối đa việc dùng thuốc trừ sâu, nhất là vào giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch của rầy.

– Thăm đồng thường xuyên nếu rầy xuất hiện với mật số quá cao có thể làm thiệt hại năng suất thì phải diệt rầy bằng một trong các cách sau:

+ Rắc dầu gasol lên mặt nước, ở những ruộng chủ động nước.

+ Có nhiều loại thuốc hoá học có thể trừ rầy nâu, nhưng nên chọn các loại thuốc ít độc như Actara, Applaud,… Liều lượng sử dụng xem hướng dẫn trên bao bì, nhãn mác.

Lưu ý: khi sử dụng thuốc BVTV cần thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng.

Phương Thảo – Hồ Thành

 

Các bài viết khác: